MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

Archive for the ‘Mekkah dan Quresy’ Category

Abrahah Menyerang Mekkah dan Ka’bahnya

Posted by Bustamam Ismail on July 24, 2010

A. Penduduk Mekkah Menjauhkan diri dari Ka’bah.

Malam gelap gelita tatkala mereka memikirkan akan meninggalkan kota  itu  dan  di  mana  pula  akan  tinggal.  Malam   itulah Abd’l-Muttalib  pergi dengan beberapa orang Quraisy, berkumpul sekeliling pintu Ka’bah. Dia  bermohon,  mereka  pun  bermohon minta  bantuan  berhala-berhala  terhadap  agresor  yang  akan menghancurkan Baitullah itu.

B. Abrahah Menghancurkan Ka’bah

Ketika mereka sudah pergi dan seluruh  Mekah  sunyi  dan  tiba waktunya  bagi  Abraha  mengerahkan  pasukannya  menghancurkan Ka’bah dan sesudah itu akan kembali ke Yaman, ketika itu  pula wabah  cacar  datang berkecamuk  menimpa  pasukan  Abraha dan membinasakan mereka. Serangan ini hebat sekali,  belum  pernah dialami  sebelumnya.  Barangkali  kuman-kuman wabah  itu yang datang dibawa angin dari jurusan laut,  dan.  menular  menimpa Abraha   sendiri.   Ia  merasa  ketakutan  sekali.  Pasukannya diperintahkan pulang kembali ke Yaman, dan mereka yang tadinya menjadi  penunjuk  jalan  sudah  lari, dan ada pula yang mati.

Read the rest of this entry »

Posted in Mekkah dan Quresy | Leave a Comment »

MEKAH, KA’BAH DAN QURAISY (bagian ketiga)

Posted by Bustamam Ismail on July 24, 2010

A. Abd’d-Dar juga telah memegang pimpinan Ka’bah

Seperti ayahnya, Abd’d-Dar juga telah memegang pimpinan Ka’bah dan  kemudian  diteruskan  oleh  anak-anaknya.   Akan   tetapi anak-anak  Abd Manaf sebenarnya mempunyai kedudukan yang lebih baik dan  terpandang  juga  di  kalangan  masyarakatnya.  Oleh karena  itu,  anak-anak  Abd  Manaf,  yaitu Hasyim, Abd Syams, Muttalib dan Naufal sepakat akan mengambil pimpinan  yang  ada di  tangan  sepupu-sepupu  mereka  itu.  Tetapi  pihak Quraisy berselisih pendapat: yang satu membela satu golongan yang lain membela golongan yang lain lagi.

B.Keluarga  Abd  Manaf  mengadakan  Perjanjian Mutayyabun

Keluarga  Abd  Manaf  mengadakan  Perjanjian Mutayyabun dengan memasukkan  tangan  mereka  ke   dalam   tib,   (yaitu   bahan wangi-wangian)  yang  dibawa ke dalam Ka’bah. Mereka bersumpah takkan melanggar janji. Demikian juga pihak Keluarga Abd,d-Dar mengadakan  pula  Perjanjian  Ahlaf: Antara kedua golongan itu hampir saja pecah perang yang akan memusnakan  Quraisy,  kalau tidak  cepat-cepat  diadakan  perdamaian.  Keluarga  Abd Manaf diberi bagian mengurus persoalan air  dan  makanan,  sedangkan kunci,  panji dan pimpinan rapat di tangan Keluarga Abd’d-Dar. Kedua belah pihak  setuju,  dan  keadaan  itu  berjalan  tetap demikian, sampai pada waktu datangnya Islam.

Read the rest of this entry »

Posted in Mekkah dan Quresy | Leave a Comment »

MEKAH, KA’BAH DAN QURAISY (bagian kedua)

Posted by Bustamam Ismail on July 20, 2010

Kisah   ini   diambil  dari  sejarah  yang  hampir  merupakan konsensus dalam garis besarnya tentang kepergian  Ibrahim  dan Ismail ke Mekah, meskipun terdapat perbedaan dalam detail. Dan yang memajukan kritik  atas  peristiwa  secara  mendetail  itu berpendapat, bahwa Hajar dan Ismail telah pergi ke lembah yang sekarang terletak Mekah itu dan bahwa di tempat  itu  terdapat mata  air  yang  ditempati oleh kabilah Jurhum. Hajar disambut dengan senang  hati  oleh  mereka  ketika  ia  datang  bersama Ibrahim  dan  anaknya  ke  tempat itu. Sesudah Ismail besar ia kawin dengan wanita Jurhum dan mempunyai beberapa orang  anak.

Dari  percampuran  perkawinan antara Ismail dengan unsur-unsur Ibrani-Mesir di satu pihak  dan  unsur  Arab  di  pihak  lain, menyebabkan  keturunannya itu membawa sifat-sifat Arab, Ibrani dan Mesir. Mengenai sumber yang mengatakan tentang Hajar  yang kebingungan  setelah  melihat  air  yang  habis menyerap serta tentang usahanya berlari tujuh kali dari Shafa dan  Marwa  dan tentang  sumur Zamzam dan bagaimana air menyembur, oleh mereka masih diragukan.

Read the rest of this entry »

Posted in Mekkah dan Quresy | 1 Comment »

MEKAH, KA’BAH DAN QURAISY (bagian Pertama)

Posted by Bustamam Ismail on July 19, 2010

Letak Mekkah

DI TENGAH-TENGAH jalan kafilah  yang  berhadapan  dengan  Laut Merah  –  antara  Yaman dan Palestina – membentang bukit-bukit barisan sejauh kira-kira delapanpuluh kilometer  dari  pantai. Bukit-bukit  ini  mengelilingi sebuah lembah yang tidak begitu luas, yang hampir-hampir terkepung samasekali oleh bukit-bukit itu  kalau  tidak  dibuka  oleh tiga buah jalan: pertama jalan menuju  ke  Yaman,  yang  kedua  jalan  dekat  Laut  Merah  di pelabuhan Jedah, yang ketiga jalan yang menuju ke Palestina.

Dalam  lembah  yang terkepung oleh bukit-bukit itulah terletak Mekah. Untuk mengetahui sejarah dibangunnya kota  ini  sungguh sukar  sekali. Mungkin sekali ia bertolak ke masa ribuan tahun yang lalu. Yang pasti, lembah  itu  digunakan  sebagai  tempat perhentian  kafilah  sambil beristirahat, karena di tempat itu terdapat sumber mata air. Dengan demikian  rornbongan  kafilah itu  membentangkan  kemah-kemah  mereka, baik yang datang dari jurusan Yaman menuju Palestina atau yang datang dari Palestina menuju  Yaman.

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail

Mungkin  sekali  Ismail anak Ibrahim itu orang pertama  yang menjadikannya  sebagai  tempat  tinggal,   yang sebelum  itu  hanya dijadikan  tempat  kafilah  lalu saja dan tempat perdagangan secara  tukar-menukar  antara  yang  datang dari  arah  selatan  jazirah  dengan  yang  bertolak dari arah utara. Kalau  Ismail  adalah  orang  pertama  yang  menjadikan Mekah sebagai  tempat  tinggal,  maka sejarah tempat ini sebelum itu gelap sekali. Mungkin dapat juga dikatakan, bahwa  daerah  ini dipakai  tempat  ibadat juga sebelum Ismail datang dan menetap di tempat itu. Kisah  kedatangannya  ketempat  itupun  memaksa kita membawa kisah Ibrahim a.s. secara ringkas.

Read the rest of this entry »

Posted in Mekkah dan Quresy | Leave a Comment »