MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

Archive for the ‘Antara P Khandaq& Hudaibiyah’ Category

Aisyah dilanda Fitnah

Posted by Bustamam Ismail on October 7, 2010

Sebenarnya tidak perlu sampai menjadi buah bibir; dia memasuki Medinah  di  depan  mata  orang  banyak,  di  belakang pasukan tentara yang juga datang dalam waktu hampir bersamaan sehingga tidak  perlu  harus  menimbulkan sesuatu prasangka. Dia datang disaksikan  oleh  orang  banyak  dengan   wajah   bersih   dan berseri-seri,   tak  ada  tanda-tanda  yang  akan  menimbulkan kecurigaan. Seharusnya biarlah kota Medinah  berjalan  seperti biasa.

A. Juwairia bint’l-Harith jadi isteri Rasululloh

Biarlah  hasil rampasan perang dan tawanan perang Banu Mushtaliq itu dibagi-bagi antara sesama kaum Muslimin, biarlah mereka  menikmati hidup sejahtera, yang makin hari sudah makin terasa. Iman mereka pun makin dalam menanamkan rasa harga diri dalam  menghadapi  musuh,  di samping adanya kesungguhan hati, keberanian menghadapi maut demi Allah, untuk agama  dan  untuk kebebasan  orang lain menganut kepercayaan agamanya, kebebasan yang sebelum itu tidak pula dikenal oleh masyarakat Arab.

Read the rest of this entry »

Posted in Antara P Khandaq& Hudaibiyah | Leave a Comment »

Antara Perang Khandaq dan Hudaibiyah (bagia II)

Posted by Bustamam Ismail on October 3, 2010

Demikian  inilah  persiapan  kehidupan  sosial  yang baru yang dikehendaki oleh Islam untuk suatu  masyarakat  umat  manusia. Landasannya  ialah  mengubah  sama-sekali pandangan masyarakat itu akan hubungan  laki-laki  dengan  wanita.  Ia  menghendaki dihapusnya   segala   tanggapan   tentang  sex  (libido)  yang menguasai pikiran manusia selama ini,  dan  dalam  segala  hal menganggapnya   sebagai  satu-satunya  yang  berkuasa.  Dengan demikian yang dikehendaki  ialah  mengarahkan  masyarakat  itu sesuai  dengan  tujuan  hidup  umat  manusia yang lebih tinggi dengan tidak mengurangi kesenangan hidupnya, yaitu  kesenangan hidup yang  tidak  akan  mengurangi pula kebebasannya untuk berkeinginan – apalagi sampai akan  menghilangkan  kebebasan untuk  berkeinginan  ini  –  dan yang akan melahirkan hubungan manusia dengan  semesta  alam.  Dari  tingkat  hidup  mengolah tanah, dari tingkat hidup usaha perindustrian dan perdagangan, yang bagaimana pun, ke  tingkat  yang  lebih  tinggi,  setaraf dengan  kehidupan  orang-orang  suci,  dan  akan berkomunikasi dengan  cara  malaikat.  Puasa,  salat, zakat  yang  telah ditentukan  oleh  Islam,  ialah alat untuk mencapai taraf ini; yang  akan  mencegah   perbuatan   keji,   kemungkaran   serta pelanggaran.  Sekaligus  ia  akan  membersihkan  jiwa dan hati orang dari segala penyakit  menghambakan  diri  selain  kepada Allah,  disamping  memperkuat  tali persaudaraan antara sesame orang  beriman,  memperkuat  hubungan  antara  manusia  dengan segala yang ada dalam semesta alam ini. Read the rest of this entry »

Posted in Antara P Khandaq& Hudaibiyah | Leave a Comment »

Antara Perang Khandaq dan Hudaibiyah (bagia I)

Posted by Bustamam Ismail on September 29, 2010

SELESAI  perang  Khandaq  dan  setelah  hukuman   dilaksanakan terhadap  Banu  Quraiza,  keadaan  Muhammad  dan kaum Muslimin sudah  makin  stabil.  Oleh  orang-orang  Arab  mereka  sangat ditakuti  sekali.  Banyak  dari kalangan Quraisy sendiri mulai berpikir-pikir: tidakkah lebih baik bagi Quraisy sendiri kalau mereka  berdamai  saja  dengan  Muhammad,  sebagai  orang yang berasal dari mereka juga dan demikian  juga  sebaliknya,  juga kaum  Muhajirin,  sebagai  pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin mereka pula.

Kaum Muslimin sekarang merasa lega setelah pihak  Yahudi  yang berada  di  sekitar  Medinah  itu  dapat  dibersihkan sehingga mereka sudah tidak  punya  arti  apa-apa  lagi.  Mereka  masih tinggal  di  Medinah  selama enam bulan lagi sesudah peristiwa itu. Mereka meneruskan hidup dalam  usaha  perdagangan,  hidup tenteram  dan  sejahtera. Iman mereka akan risalah yang dibawa Muhammad  makin   dalam   makin   patuh   mereka   menjalankan ajaran-ajarannya.  Berjalan  bersama-sama  dengan  dia  mereka menyusun suatu masyarakat Arab, dengan cara yang  belum  biasa bagi  mereka  sebelum itu. Bagaimana pun juga suatu masyarakat yang teratur harus ada, masyarakat yang punya  eksistensi  dan bersatu,  seperti  masyarakat  yang berangsur-angsur terbentuk dibawah naungan Islam.

Read the rest of this entry »

Posted in Antara P Khandaq& Hudaibiyah | 1 Comment »