MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

Archive for the ‘ISTERI-ISTERI NABI’ Category

Siti Khadijah isteri Rasulullah Ummul Mukminin Teladan

Posted by Bustamam Ismail on December 8, 2010

DAN setengah daripada tanda-tanda kebesaran-Nya bahawa Dia ciptakan untuk kamu daripada dirimu sendiri akan isteri-isteri, agar tenteramlah kamu kepadanya. Dan Dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang.Sesungguhnya pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (ar-Rum: 21)

SITI Khadijah merupakan seorang wanita yang berasal daripada suku kaum Asadiyah, iaitu satu keturunan Quraisy yang amat dihormati dan disegani.  Beliau dilahirkan pada tahun 68 sebelum hijrah iaitu 15 tahun sebelum tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibu bapanya dengan penuh kasih sayang serta diberikan tarbiah yang sempurna.

Pendidikan dan tunjuk ajar oleh ibu bapanya diterima dengan patuh dan taat, sehingga beliau tampil sebagai seorang wanita budiman dan berakhlak luhur serta tidak pernah bangga atau sombong dengan taraf kebangsawanannya. Kaumnya memanggil beliau dengan gelaran Al-Tahirah yang bermaksud perempuan suci. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah, beliau pernah berkahwin dua kali, tetapi kedua-dua suaminya telah meninggal dunia. Ketika berkahwin dengan baginda, umur beliau ialah 40 tahun, manakala umur baginda 25 tahun. Read the rest of this entry »

Posted in ISTERI-ISTERI NABI | 5 Comments »

Nabi Muhammad mempunyai isteri satu, usia senja berpoligami mengapa?(bag.III)

Posted by Bustamam Ismail on September 22, 2010

A. Pernikahan Zainab bt Jahsy dengan Zaid untuk menghilangkan Perbedaan disebabkan keturunan Oleh Islam dan sekaligus kedudukan anak angkat.

Dan apakah yang ialah dicatat oleh sejarah? Sejarah mencatat bahwa Muhammad telah melamar Zainab anak  bibinya  itu  buat Zaid  bekas  budaknya.  Abdullah  b.  Jahsy  saudara  Zainab menolak, kalau saudara perempuannya sebagai orang dari  suku Quraisy  dan  keluarga  Hasyim pula, di samping itu semua ia masih sepupu Rasul dari  pihak  ibu  akan  berada  di  bawah seorang   budak   belian  yang  dibeli  oleh  Khadijah  lalu dimerdekakan oleh Muhammad. Hal ini dianggap  sebagai  suatu aib  besar  buat  Zainab. Dan memang benar sekali hal ini di kalangan Arab  ketika itu merupakan  suatu  aib  yang  besar sekali.  Memang  tidak  ada  gadis-gadis kaum bangsawan yang terhormat akan kawin dengan bekas-bekas budak sekalipun yang sudah    dimerdekakan.   Tetapi   Muhammad   justeru   ingin menghilangkan segala macam pertimbangan yang masih  berkuasa dalam  jiwa mereka hanya atas dasar ashabia (fanatisma) itu. Ia ingin supaya orang mengerti bahwa orang Arab tidak  lebih tinggi dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa.

Bahwa   orang  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  dalam pandangan Tuhan ialah orang yang lebih  bertakwa.”  (Qur’an, 49:13)

Read the rest of this entry »

Posted in ISTERI-ISTERI NABI | Leave a Comment »

Nabi Muhammad mempunyai isteri satu, usia senja berpoligami mengapa?(bag.II)

Posted by Bustamam Ismail on September 19, 2010

A. Khadijah bersama Rasul 17 tahun seb kenabian, 11 tahun masa kenabian

Muhammad hidup hanya  dengan  Khadijah  selama  tujuh  belas tahun  sebelum  kerasulannya  dan sebelas tahun sesudah itu; dan dalam pada itu  pun  sama  sekali  tak  terlintas  dalam pikirannya ia ingin kawin lagi dengan wanita lain. Baik pada masa Khadijah masih hidup, atau  pun  pada  waktu  ia  belum kawin  dengan  Khadijah,  belum  pernah  terdengar  bahwa ia termasuk  orang   yang   mudah   tergoda   oleh   kecantikan wanita-wanita  yang  pada  waktu  itu  justeru wanita-wanita belum tertutup. Bahkan mereka itu suka memamerkan  diri  dan memamerkan  segala  macam  perhiasan, yang kemudian dilarang oleh Islam. Sudah tentu tidak wajar sekali apabila akan kita lihat,  sesudah  lampau  limapuluh tahun, mendadak sontak ia berubah demikian rupa sehingga begitu ia melihat Zainab bint Jahsy  –  padahal  waktu  itu  isterinya  sudah  lima  orang diantaranya Aisyah yang selalu dicintainya  –  tiba-tiba  ia tertarik  sampai  ia  hanyut siang-malam memikirkannya. Juga tidak  wajar  sekali  apabila  kita  lihat,  sesudah  lampau limapuluh  tahun  usianya,  yang  selama  lima  tahun  sudah beristerikan lebih dari tujuh orang, dan dalam  tujuh  tahun sembilan  orang  isteri. Semuanya itu, motifnya hanya karena dia  terdorong  oleh  nafsu  kepada  wanita,  sehingga   ada beberapa  penulis  Muslim  –  dan juga penulis-penulis Barat mengikuti jejaknya – melukiskannya sedemikian rupa, demikian merendahkan  yang  bagi  seorang  materialis sekalipun sudah tidak layak, apalagi buat orang besar, yang ajarannya  dapat mengubah dunia dan mengubah jalannya roda sejarah, dan masih selalu akan mengubah dunia sekali lagi,  dan  akan  mengubah jalannya roda sejarah sekali lagi.

Read the rest of this entry »

Posted in ISTERI-ISTERI NABI | 3 Comments »

Nabi Muhammad mempunyai isteri satu, usia senja berpoligami mengapa?(bag.I)

Posted by Bustamam Ismail on September 19, 2010

A.Teriakan Orientalis tentang Zainab bt Jahsy

SEMENTARA  peristiwa-peristiwa  dalam dua bagian di atas itu terjadi, Muhammad kawin dengan Zainab bt. Khuzaima, kemudian kawin  dengan  Umm  Salama  bt.  Abi  Umayya  bin’l-Mughira, selanjutnya kawin  lagi  dengan  Zainab  bt.  Jahsy  setelah dicerai  oleh  Zaid  b.  Haritha.  Zaid  inilah  yang  telah diangkat  sebagai  anak  oleh  Muhammad  setelah  dibebaskan sebagai  budak sejak ia dibelikan oleh Yasar untuk Khadijah.

Di sinilah  kaum  Orientalis  dan  misi-misi  penginjil  itu kemudian   berteriak   keras-keras:  Lihat!  Muhammad  sudah berubah. Tadinya, ketika ia masih di Mekah sebagai  pengajar yang   hidup   sederhana,   yang   dapat  menahan  diri  dan mengajarkan tauhid, sangat  menjauhi  nafsu  hidup  duniawi, sekarang  ia  sudah  menjadi  orang yang diburu syahwat, air liurnya mengalir bila melihat wanita. Tidak cukup tiga orang isteri  saja  dalam  rumah, bahkan ia kawin lagi dengan tiga orang wanita seperti yang disebutkan di  atas.  Sesudah  itu mengawini  tiga  orang  wanita  lagi,  selain Raihana. Tidak cukup kawin dengan wanita-wanita yang tidak bersuami, bahkan ia  jatuh  cinta  kepada Zainab bt. Jahsy yang masih terikat sebagai isteri Zaid b. Haritha bekas budaknya. Soalnya tidak lain karena ia pernah singgah di rumah Zaid ketika ia sedang tidak ada di tempat  itu,  lalu  ia  disambut  oleh  Zainab.

Read the rest of this entry »

Posted in ISTERI-ISTERI NABI | Leave a Comment »