MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

KISAH HABIL DAN QABIL PUTERA NABI ADAM a.s.

Posted by Bustamam Ismail on April 21, 2010

Tatacara hidup suami isteri Adam dan Hawa di bumi mulai tertib dan sempurna tatkala Hawa bersedia untuk melahirkan anak-anaknya yang akan menjadi benih pertama bagi umat manusia di dunia ini.

Siti Hawa melahirkan kembar dua pasang. Pertama lahirlah pasangan Qabil dan adik perempuannya yang diberi nama “Iqlima”, kemudian menyusul pasangan kembar kedua Habil dan adik perempuannya yang diberi nama “Lubuda”.

Kedua orang  tua, Nabi Adam dan Siti Hawa, menerima kelahiran keempat putera puterinya itu dengan senang dan gembira, walaupun Hawa telah menderita apa yang lumrahnya dideritai oleh setiap ibu yang melahirkan bayinya. Mereka mengharapkan dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang akan berkembang biak untuk mengisi bumi Allah dan menguasai sesuai dengan amanat yang telah di bebankan ke atas bahunya.

Di bawah naungan ayah ibunya yang penuh cinta dan kasih sayang maka membesarlah keempat-empat anak itu dengan cepatnya melalui masa kanak-kanak dan menginjak masa remaja. Yang perempuan sesuai dengan kudrat dan fitrahnya menolong ibunya mengurus rumahtangga dan mengurus hal-hal yang menjadi tugas wanita,sedang yang laki-laki menempuhi jalannya sendiri mencari nafkah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Qabil berusaha dalam bidang pertanian sedangkan Habil di bidang perternakan.

Penghidupan sehari-hari keluarga Adam dan Hawa berjalan tertib sempurna diliputi rasa kasih sayang saling cinta mencintai hormat menghormati masing-masing meletakkan dirinya dalam kedudukan yang wajar si ayah terhadap isterinya dan putera-puterinya,si isteri terhadap suami dan anak-anaknya. Demikianlah pula pergaulan di antara keempat bersaudara berlaku dalam harmoni damai dan tenang saling bantu membantu hormat menghormati dan bergotong-royong.

Keempat Anak Adam Memasuki Alam Remaja.

Keempat putera-puteri Adam mencapai usia remaja dan memasuki alam akil baligh di mana nafsu berahi dan syahwat serta hajat kepada hubungan kelamin makin hari makin nyata dan nampak pada gaya dan sikap mereka hal mana menjadi pemikiran kedua orang tuanya dengan cara bagaimana menyalurkan nafsu berahi dan syahwat itu agar terjaga kemurnian keturunan dan menghindari hubungan kelamin yang bebas di antara putera-puterinya.

Kepada Nabi Adam Allah memberi ilham dan petunjuk agar kedua puteranya dikahwinkan dengan puterinya. Qabil dikahwinkan dengan adik Habil yang bernama Lubuda dan Habil dengan adik Qabil yang bernama Iqlima.

Cara yang telah di ilham oleh Allah s.w.t. kepada Nabi Adam telah disampaikan kepada kedua puteranya sebagai keputusan si ayah yang harus dipatuhi dan segera dilaksanakan untuk menjaga dan mengekalkan suasana damai dan tenang yang meliputi keluarga dan rumahtangga mereka. Akan tetapi dengan tanpa diduga dan disangka rancangan yang diputuskan itu ditolak mentah-mentah oleh Qabil dan menyatakan bahawa ia tidak mahu mengahwini Lubuda, adik Habil dengan mengemukakan alasan bahawa Lubuda adalah buruk dan tidak secantik adiknya sendiri Iqlima. Ia berpendapat bahawa ia lebih patut mempersunting adiknya sendiri Iqlima sebagai isteri dan sekali-kali tidak rela menyerahkannya untuk dikahwinkan oleh Habil. Dan memang demikianlah kecantikan dan keelokan paras wanita selalu menjadi fitnah dan rebutan lelaki yang kadang-kadang menjurus kepada pertentangan dan permusuhan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dan timbulnya rasa dendam dan dengki di antara sesama keluarga dan sesama suku.

Kerana Qabil tetap berkeras kepala tidak mahu menerima keputusan ayahnya dan meminta supaya dikahwinkan dengan adik kembarnya sendiri Iqlima maka Nabi Adam seraya menghindari penggunaan kekerasan atau paksaan yang dapat menimbulkan perpecahan di antara saudara serta mengganggu suasana damai yang meliputi keluarga beliau secara bijaksana mengusulkan agar menyerahkan masalah perjodohan itu kepada Tuhan untuk menentukannya. Caranya ialah bahawa masing- masing dari Qabil dan Habil harus menyerahkan korban kepada Tuhan dengan catatan bahawa barang siapa di antara kedua saudara itu diterima korbannya ialah yang berhad menentukan pilihan jodohnya.

Qabil dan Habil menerima baik jalan penyelesaian yang ditawarkan oleh ayahnya. Habil keluar dan kembali membawa peliharaannya sedangkan Qabil datang dengan sekarung gandum yang dipilih dari hasil cucuk tanamnya yang rosak dan busuk kemudian diletakkan kedua korban itu kambing Habil dan gandum Qabil di atas sebuah bukit lalu pergilah keduanya menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi atas dua jenis korban itu.

Kemudian dengan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Adam yang menanti dengan hati berdebar apa yang akan terjadi di atas bukit di mana kedua korban itu diletakkan, terlihat api besar yang turun dari langit menyambar kambing binatang korban Habil yang seketika itu musnah ternakan oleh api sedang karung gandum kepunyaan Qabil tidak tersentuh sedikit pun oleh api dan tetap tinggal utuh.

Maka dengan demikian keluarlah Habil sebagai pemenang dalam pertaruhan itu karena korban kambing telah diterima oleh Allah sehingga dialah yang mendapat keutamaan untuk memilih siapakah di antara kedua gadis saudaranya itu yang akan dipersandingkan menjadi isterinya.

Pembunuhan Pertama Dalam Sejarah Manusia.

Dengan telah jalurnya keputusan dari langit yang menerima korban Habil dan menolak korban Qabil maka pudarlah harapan Qabil untuk mempersandingkan Iqlima tidak puas dengan keputusan itu namun tidak ada jalan untuk menyoalkan. Ia menyerah dan memerainya dengan rasa kesal dan marah sambil menaruh dendam terhadap Habil yang akan dibunuh di kala ketiadaan ayahnya.

Ketika Adam hendak berpergian dan meninggalkan rumah beliau mengamanahkan rumahtangga dan keluarga kepada Qabil. Ia berpesan kepadanya agar menjaga baik-baik ibu dan saudara-saudaranya selama ketiadaannya. Ia berpesan pula agar kerukunan keluarga dan ketenangan rumahtangga terpelihara baik-baik jangan sampai terjadi hal-hal yang mengeruhkan suasana atau merosakkan hubungan kekeluargaan yang sudah akrab dan intim.

Qabil menerima pesanan dan amanat ayahnya dengan kesanggupan akan berusaha sekuat tenaga menyelenggarakan amanat ayahnya dengan sebaik-baiknya dan sempurna berpergiannya akan mendapat segala sesuatu dalam keadaan baik dan menyenangkan. Demikianlah kata-kata dan janji yang keluar dari mulut Qabil namun dalam hatinya ia berkata bahawa ia telah diberi kesempatan yang baik untuk melaksanakan niat jahatnya dan melepaskan rasa dendamnya dan dengkinya terhadap Habil saudaranya.

Tidak lama setelah Adam meninggalkan keluarganya datanglah Qabil menemui Habil di tempat penternakannya. Berkata ia kepada Habil:”Aku datang ke mari untuk membunuhmu. Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini.”

“Apa salahku?”tanya Habil. Dengan asalan apakah engkau hendak membunuhku?”

Qabil berkata:”Ialah kerana korbanmu diterima oleh Allah sedangkan korbanku ditolak yang bererti bahawa engkau akan mengahwini adikku Iqlima yang cantik dan molek itu dan aku harus mengahwini adikmu yang buruk dan tidak mempunyai gaya yang menarik itu.”

Habil berkata:”Adakah berdosa aku bahawa Allah telah menerima korbanku dan menolak korbanmu?Tidakkah engkau telah bersetuju cara penyelesaian yang diusulkan oleh ayah sebagaimana telah kami laksanakan?Janganlah tergesa-gesa wahai saudaraku, mempertaruhkan hawa nafsu dan ajakan syaitan! Kawallah perasaanmu dan fikirlah masak- masak akan akibat perbuatanmu kelak! Ketahuilah bahawa Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa yang menyerahkan dengan tulus ikhlas dari hati yang suci dan niat yang murni.Adakah mungkin sesekali bahawa korban yang engkau serahkan itu engkau pilihkannya dari gandummu yang telah rosak dan busuk dan engkau berikan secara terpaksa bertentangan dengan kehendak hatimu, sehingga ditolak oleh Allah, berlainan dengan kambing yang aku serahkan sebagai korban yang sengaja aku pilihkan dari perternakanku yang paling sihat dan kucintai dan ku serahkannya dengan tulus ikhlas disertai permohonan diterimanya oleh Allah.

Renungkanlah, wahai saudaraku kata-kataku ini dan buangkanlah niat jahatmu yang telah dibisikkan kepadamu oleh Iblis itu, musuh yang telah menyebabkan turunnya ayah dan ibu dari syurga dan ketahuilah bahawa jika engkau tetap berkeras kepala hendak membunuhku, tidaklah akan aku angkat tanganku untuk membalasmu kerana aku takut kepada Allah dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diredhainya.Aku hanya berserah diri kepada-Nya dan kepada apa yang akan ditakdirkan bagi diriku.”

Nasihat dan kata-kata mutiara Habil itu didengar oleh Qabil namun masuk telinga kanan keluar telinga kiri dan sekali-kali tidak sampai menyentuh lubuk hatinya yang penuh rasa dengki, dendam dan iri hati sehingga tidak ada tempat lagi bagi rasa damai, cinta dan kasih sayang kepada saudara sekandungnya. Qabil yang dikendalikan oleh Iblis tidak diberinya kesempatan untuk menoleh kebelakang mempertimbangkan kembali tindakan jahat yang dirancangkan terhadap saudaranya, bahkan bila api dendam dan dengkin didalam dadanya mulai akan padam dikipasinya kembali oleh Iblis agar tetap menyala-yala dan ketika Qabil bingung tidak tahu bagaimana ia harus membunuh Habil saudaranya, menjelmalah Iblis dengan seekor burung yang dipukul kepalanya dengan batu sampai mati. Contoh yang diberikan oleh Iblis itu diterapkannya atas diri Habil di kala ia tidur dengan nyenyaknya dan jatuhlah Habil sebagai korban keganasan saudara kandungnya sendiri dan sebagai korban pembunuhan pertama dalam sejarah manusia

Penguburan Jenazah Habil.

Qabil merasa gelisah dan bingung menghadapi mayat saudaranya.ia tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan tubuh saudaranya yang semakin lama semakin busuk itu.Diletakkannyalah tubuh itu di sebuah peti yang dipikulnya seraya mundar-mundir oleh Qabil dalam keadaan sedih melihat burung-burung sedang berterbangan hendak menyerbu tubuh jenazah Habil yang sudah busuk itu.

Kebingungan dan kesedihan Qabil tidak berlangsung lama kerana ditolong oleh suatu contoh yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sebagaimana ia harus menguburkan jenazah saudaranya itu.Allah s.w.t. Yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana, tidak rela melihat mayat hamba-Nya yang soleh dan tidak berdosa itu tersia-sia demikian rupa, maka dipertunjukkanlah kepada Qabil, bagaimana seekor burung gagak menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, lalu menyodokkan gagak lain yang sudah mati dalam pertarungan, ke dalam lubang yang telah digalinya, dan menutupi kembali dengan tanah. Melihat contoh dan pengajaran yang diberikan oleh burung gagak itu, termenunglah Qabil sejenak lalu berkata pada dirinya sendiri:”Alangkah bodohnya aku, tidakkah aku dapat berbuat seperti burung gagak itu dan mengikuti caranya menguburkan mayat saudaraku ini?”

Kemudian kembalilah Adam dari perjalanan jauhnya.Ia tidak melihat Habil di antara putera-puterinya yang sedang berkumpul.Bertanyalah ia kepada Qabil:”Di manakah Habil berada?Aku tidak melihatnya sejak aku pulang.”

Qabil menjawab:”Entah, aku tidak tahu dia ke mana! Aku bukan hamba Habil yang harus mengikutinya ke mana saja ia pergi.”

Melihat sikap yang angkuh dan jawapan yang kasar dari Qabil, Adam dapat meneka bahawa telah terjadi sesuatu ke atas diri Habil, puteranya yang soleh, bertakwa dan berbakti terhadap kedua orang tuanya itu.Pada akhirnya terbukti bahawa Habil telah mati dibunuh oleh Qabil sewaktu peninggalannya.Ia sangat sesal di atas perbuatan Qabil yang kejam dan ganas itu di mana rasa persaudaraan, ikatan darah dan hubungan keluarga diketepikan sekadar untuk memenuhi hawa nafsu dan bisikan yang menyesatkan.

Menghadapi musibah itu, Nabi Adam hanya berpasrah kepada Allah menerimanya sebagai takdir dan kehendak-Nya seraya mohon dikurniai kesabaran dan keteguhan iman baginya dan kesedaran bertaubat dan beristighfar bagi puteranya Qabil.

Kisah Qabil dan Habil Dalam Al-Quran.

Al-Quran mengisahkan cerita kedua putera Nabi Adam ini dalam surah”Al- Maaidah” ayat 27 sehingga ayat 32 .

Pengajaran Dari Kisah Putera Nabi Adam A.S..

Bahawasanya Allah s.w.t. hanya menerima korban dari seseorang yang

menyerahkannya dengan tulus dan ikhlas, tidak dicampuri dengan sifat riyak, takabur atau ingin dipuji.Barang atau binatang yang dikorbankan harus yang masih baik dan sempurna dan dikeluarkannya dari harta dan penghasilan yang halal.Jika korban itu berupa binatang sembelihan, harus yang sihat, tidak mengandungi penyakit atau pun cacat, dan jika berupa bahan makanan harus yang masih segar baik dan belum rusak atau busuk.

Bahawasanya penyelesaian jenazah manusia yang terbaik adalah dengan cara penguburan sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepada Qabil.itulah cara paling sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan diberi kelebihan oleh Allah di atas makhluk-makhluk lainnya, menurut firman Allah dalam surah “Al-Isra” ayat 70 yang bererti ; “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Sumber :http://harmoni-my.org dan sumber lainnya

Advertisements

34 Responses to “KISAH HABIL DAN QABIL PUTERA NABI ADAM a.s.”

 1. bagus bgets…,
  boleh sy copy y….??
  thanks..

 2. Agil said

  kasian sekali ya si Habil Ini. cuman gara-gara perempuan akhirnya kedua saudara ini bertengker dan terjadi pembunuhan. memang jodoh itu di tangan ALLAH jadi kita gag biza merubahnya….. apakah jodoh kita itu buruk atau cantik. semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. amin yarobbal alamin

 3. raffianai said

  moga2 z ne ea qta dpet hikmah’a dri segi baik atwpun bruk’a saudara qta ALLAH SWT psti da mksud trtentu trjdi’a pmbnuhan moga2 z klau qta smua da jlan’a gax smpai pmbunuhan

 4. raffa said

  aqu indah and tman qu kmu jngan smpai ngelakuin itu ea ALLAH SWT

 5. annisa said

  heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aqu annisa and nie kekasih qu luthfi qta ber2 mw qomentar nie si habil and qabil dri pda ngrebutin cwe itu lebih baik rebutin aqu z

 6. risma said

  hay aq risma aq mw qomentar nuie kn kta ALLAH gax bleh membunuh sesama umat

 7. rosita said

  hy aq rosita nuieeeeeeeeeee aduccccccccccccch srem yua?

 8. indah said

  hy aq indah wlupun aq gax rjin shalat aq jdi ingt dosa

 9. Tukribo Budiharto said

  Mhn ijin kopas …matur nuwun

 10. setiap ajaran pazti da hikmahnya….
  tp pas saya cari di google di agama kristen nama ceritanya bkn habil dan kabil, tp Kain dan habel… ceritanya jauh berbeda….
  tp lebih masuk akal di cerita yg agama islam. krna islam sudah dibuktikan smua isinya oleh kbnykn org yg berasal dr luar agama islam

 11. ian said

  jadi kita semua ini turunan Qabil dong ? ko cerita qobilnya ga dilanjutin ?

 12. Irsyad said

  Itula,jgn skali2 ikutkn hwa nafsu.tobat bnyk2 c

 13. senja said

  jadi,yg nikahin si iqlima sp?
  kalo qabil sma iqlima si labudha sm sp????
  atau si qabil sma labuda
  si iqlima sm sp??????

  tlong di replay

 14. Ddhe Anisa said

  Astagfirullahaladzim…. teganya qabil yang telah membunuh saudara nya Habil….
  jangan ditiru ea sifat dan sikap jahatnya Qabil…..

 15. athoillah said

  inget wkt kcil ndengr crita ini.. dh lma gak dprbncangkan lge!! pelajaran yg mesti kita hrus ambil dr crita ini ialah 1. ikhlas dan ridlo adalah dasar diterimanya amal ibadah kita. tentunya diiringi dg cara yg baik. 2. agama melarang prnikhan dg saudarax sndiri, mka alloh pun menyilangkan prnkhan trsbt. 3. kta msti mnrima sgl kttpan alloh swt. krn Dia maha tahu yg terbaik untk hambanya. 4. amarah – murka, benci, iri-dengki, dendam, kikir, sombong adlah sifat setan serta erat dg sifat pengrusakan.
  ya bari, ya jabbar! kuatknlah hati kami dan lepaskanlah sifat2 setan dlm hati kami amiin…

 16. Alif said

  berarti habil sama sekali tidak meiliki keturunan?

 17. moni said

  kira2 mungkin ngga ya, hikmah yg bisa diambil : 1. memilih jodoh itu sesuai khendak pribadi ( bukan ortu, kita hanya meminta izin ortu, utk restunya), 2. hidup ini ada usaha & do’a utk tentang masalah ini mungkin solusinya bermusyawarah terlebih dahulu. gitu ngga ya ?

 18. Marni nag MTS said

  Dari kisah di atas kita harus ambil hikmanya yg baik dan membuang yg buruk…!! Okey…….

 19. Kanda said

  ah dasar kamu payah

 20. Teori Kabil dan Habil menurut Al Maidah (5) ayat 27-32 adalah simbul dari umat Sifat Taurat membunuh umat Siafat Ijnjil memenuhi Al Maidah (5) ayat 66,67,68 dalm empata agama besar

  Untuk jelasnya miliki, baca, hayati, imani Buku
  “Bhinneka Catur Sila Tunggal Ika”
  Bonus
  “Skema Tunggal Ilmu Laduni Tempat Acuan Ayat Kitab Suci tentang Kesatuan Agama”
  Penulis Soegana Gandakoesoema
  Tersedia di
  Perumahan Piri BSI Permai Blok A3
  Jl. Samudera Jaya
  Kelurahan Rangkapan Jaya
  Kecamatan Pancoran Mas
  Depok 16435
  Telp./Fax. 02177884755
  HP. 085881409050

 21. yoga said

  semua kelanjutanya ceritanya pasti ada dalam al-quran 🙂 thnks

 22. […] Kisah habil dan qabil putera nabi adam a.s. « membangun […]

 23. johntor said

  Dari sumber lain saya baca bhwa Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki 40 orang anak mayoritas kembar laki laki dan perempuan namun terdapat pula kelahiran tunggal seperti Syith/Seth. Syits lahir seakan akan untuk menjadi pelipur lara atas kesedihan nabi Adam dan Siti Hawa karena terbunuhnya Habil oleh Qabil, ia ini memiliki paras mirip nabi Adam ia menikah dengan adiknya Azura. Azura ini kembar (kembar laki2-perempuan) namun bayi lelaki kembaran Azura meninggal saat lahir.Syits diangkat menjadi nabi (Nabi Syits) yang menurunkan nabi nabi setelahnya, termasuk Nabi Idris lalu memiliki keturunan hingga lahir pada generasi Nabi Nuh. Dipercaya bahwa keturunan umat manusia yang berkembang hingga sekarang mayoritas dari keturunan Nabi Nuh, karena variasi ras dan warna kulit signifikan terlihat dari keturunan anak-anak Nuh yang setelah banjir besar, berpencar ke berbagai tempat. Sedangkan keturunan Qabil dalam film NOAH dikatakan merajalela dan membuat kerusakan di muka bumi yang mungkin sebagian telah termasuk menjadi kaum kaum yang dimusnahkan oleh Allah SWT karena perilaku mereka yang menyimpang dan durhaka. Waalhualam Bishawwab….

 24. Novita said

  Baca kisah ini jdi inget mntan .. soalnya mntn ku nmanya HABIL

 25. aink bageur said

  yang penting happy

 26. norazlina latiff said

  Cerita yang banyak pengajaran….

 27. fuzi said

  klw habil terbunuh …..berarti kt keturunan siapa …………adakah pernikahan qabil dengan saudara perempuannya….atau gmn……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: