MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

Kisah Nabi Idris a.s

Posted by Bustamam Ismail on November 21, 2008

surgaIdris atau Nabi Idris a.s. (Arab: إدريس ) adalah salah seorang rasul yang merupakan putra Adam yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam sendiri dan Shiyth a.s. (Set menurut Yahudi dan Nasrani). Dalam Alkitab, Idris dikenal dengan nama Henokh.

Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihla’iel bin Qinan bin Anusy bin Shiyth bin Adam a.s. yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Shiyth. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1.000 tahun setelah Nabi Adam wafat.

Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan.

Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pendoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat.

Menurut buku berjudul The Prophet of God Enoch: Nabiyullah Idris, Idris adalah sebutan atau nama Arab bagi Enoch, nenek moyang Nabi Nuh. Beliau dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah sehingga Dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Beliau hidup sampai usia 82 tahun


1. Nabi Idris Kedatangan Tamu

Nama Nabi Idris as. yang sebenarnya adalah ‘Akhnukh’. Sebab beliau dinamakan Idris, kerana beliau banyak membaca, mempelajari (tadarrus) kitab Allah SWT.

Setiap hari Nabi Idris menjahit qamis (baju kemeja), setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkannya kepada orang yang menempahnya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan. Sehingga Malaikat Maut sangat rindu berjumpa dengan beliau.

Kemudian Malaikat Maut bermohon kepada Allah SWT, agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris as. Setelah memberi salam, Malaikat pun duduk.

Nabi Idris as. mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari Syurga membawa makanan Nabi Idris, lalu beliau menikmati makanan tersebut.

Kemudian baginda beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam Malaikat Maut datang menemuinya, sambil membawa makanan dari Syurga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama.” Tetapi Malaikat itu menolaknya.

Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan Malaikat Maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa hairan melihat sikap Malaikat itu.

Kemudian beliau berkata: “Wahai tuan, mahukah tuan bersiar-siar bersama saya untuk melihat keindahan alam persekitaran? Malaikat Maut menjawab: Baiklah Wahai Nabi Allah Idris.”

Maka berjalanlah keduanya melihat alam persekitaran dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka Malaikat Maut berkata kepada Nabi Idris as.: “Wahai Idris, adakah tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan? Nabi Idris pun menjawab: Subhanallah, mengapa malam tadi tuan tidak mahu memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang tuan mahu memakan yang haram?”

2. Malaekat Izrail mencabut nyawa Nabi Idris atas permintaannya.

Kemudian Malaikat Maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahawa mereka telah bersiar-siar selama empat hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak-tanduknya berbeza dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu.

Kemudian beliau bertanya: “Wahai tuan, bolehkah saya tahu, siapakah tuan yang sebenarnya? Saya adalah Malaikat Maut.”

“Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?” “Benar ya Idris.”

“Sedangkan tuan bersama saya selama empat hari, adakah tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?”

“Wahai Idris, selama empat hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku, aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan.”

“Wahai Malaikat, apakah tujuan tuan datang, apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?”

“Saya datang untuk menziarahimu dan Allah SWT telah mengizinkan niatku itu.”

“Wahai Malaikat Maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, iaitu agar tuan mencabut nyawaku, kemudian tuan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah Setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu.”

Malaikat Maut pun menjawab: “Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah.”

Lalu Allah SWT mewahyukan kepada Malaikat Maut, agar ia mencabut nyawa Idris as. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu.

Di waktu Malaikat Maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan hiba dan sedih ia bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah SWT kembali.

3. Malaekat Izrail membawaNabi Idris ke Syurga dan ke Neraka

Kemudian Malaikat Maut memeluk Nabi Idris, dan ia bertanya: “Wahai saudaraku, bagaimanakah tuan merasakan kesakitan maut itu? Bila seekor binatang dilapah kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu seribu kali lebih sakit daripadanya. Padahal-kelembutan yang saya lakukan terhadap tuan, ketika saya mencabut nyawa tuan itu, belum pernah saya lakukan terhadap sesiapa pun sebelum tuan. Wahai Malaikat Maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada tuan, iaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat Neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah SWT lebih banyak lagi, setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu. Wahai Idris as. saya tidak dapat pergi ke Neraka jika tanpa izin dari Allah SWT.”

Akhirnya Allah SWT mewahyukan kepada Malaikat Maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam Neraka. Maka pergilah mereka berdua ke Neraka. Di Neraka itu, Nabi Idris as. dapat melihat semua yang diciptakan Allah SWT untuk menyiksa musuh-musuh-Nya. Seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, kala, api yang membara, timah yang mendidih, pokok-pokok yang penuh berduri, air panas yang mendidih dan lain-lain.

Setelah merasa puas melihat keadaan Neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris as. berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai Malaikat Maut, saya mempunyai hajat yang lain, iaitu agar tuan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam Syurga. Sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasih-Nya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah SWT. Saya tidak dapat membawa tuan masuk ke dalam Syurga, tanpa perintah dari Allah SWT.” Jawab Malaikat Maut.

Lalu Allah SWT pun memerintahkan kepada Malaikat Maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam Syurga.

Kemudian pergilah mereka berdua, sehingga mereka sampai di pintu Syurga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam Syurga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT untuk para wali-waliNya. Berupa buah-buahan, pokok-pokok yang indah dan sungai-sungai yang mengalir dan lain-lain.

Kemudian Nabi Idris berkata: “Wahai saudaraku Malaikat Maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api Neraka. Maka mahukah tuan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki Syurga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api Neraka?”

Maka Malaikat Maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki Syurga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam Syurga, beliau meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon Syurga, lalu ia keluar kembali dari Syurga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai Malaikat Maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam Syurga.

Malaikat Maut pun berkata: Masuklah ke dalam Syurga, dan ambil kasut tuan.”

Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga Malaikat Maut memanggilnya: “Ya Idris, keluarlah!. Tidak, wahai Malaikat Maut, kerana Allah SWT telah berfirman bermaksud:

“Setiap yang berjiwa akan merasakan mati.”
(Ali-Imran: 185)

Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud:

“Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu.”
(Maryam: 71)

Dan saya pun telah mendatangi Neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud:

“… Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya (Syurga).”
(Al-Hijr: 48)

Maka Allah menurunkan wahyu kepada Malaikat Maut itu: “Biarkanlah dia, kerana Aku telah menetapkan di azali, bahawa ia akan bertempat tinggal di Syurga.”

Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya bermaksud: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.” (Maryam: 56-57)

4. Idris di dalam Al-Qur’an dan Hadits

Terdapat empat ayat yang berhubungan dengan Idris dalam Al-Qur’an, dimana ayat-ayat tersebut saling terhubung didalam Surah Maryam (Maryam) dan Surah Al-Anbiya’ (Nabi-nabi).

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. (Qur’an 19:56-57)

Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka kedalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh.” (Qur’an 21:85-86)

Dalam sebuah hadits, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi’raj.

 • Diriwayatkan dari Abbas bin Malik: … Gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, disana aku melihat Idris. Jibril berkata (kepadaku). ‘Ini adalah Idris; berilah dia salammu.’ Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata. ‘Selamat datang, O saudaraku yang alim dan nabi yang saleh.; … Sahih Bukhari 5:58:227

Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadits ini:

 • Ibnu Abbas berkata, “Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit dan Musa adalah penggembala.” (dari al-Hakim)

5. Nasihat dan Ajaran

Berikut ini adalah beberapa nasihat dan untaian kata mutiara Nabi Idris.

 1. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah (akan) membawa kemenangan.
 2. Orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal salehnya.
 3. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula (untuk) puasa dan shalatmu.
 4. Janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa.
 5. Taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah.
 6. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya.
 7. Barang siapa melampaui kesederhanaan tidak sesuatu pun akan memuaskannya.
 8. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu.

Sumber

Al-Qur’an

1. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

2. Kisah Nabi Idris di Dzikir.org

3. Hadhrat Idrees

4. The Story of Idrees (Enoch)

91 Responses to “Kisah Nabi Idris a.s”

 1. muhammad irwan said

  insyaAllah ada muatan peningkatan ibadah kita dengan membacanya.

 2. http://almakassari.com/artikel-islam/aqidah/kisah-nabi-idris-bersama-malaikat-maut.html
  pandangan saudara?…… =)

 3. Hanny said

  ‘Subhanallah’….

 4. donald duck said

  saya mao cari kisah nabi..kat mane ya?

 5. infidel said

  ituh cerita karangan semuanyah….

  ga ada di quran…..

  dapet darimana ceritanya…????

  nyontek kitabnya kafir yang palsu kah…????

  taqqiyaaaaaaaaaaaaa meluluuuuuuuuuu…. cape deh…..

  • ma’af anda ini karangan, tentu ada literaturnya, apa keberatan tentang kisah ini apakah ada merendahkan martabat seorang Rasul? sehingga anda keberatan? kalau begitu tolong berikan kepada saya yang terbaik dan shah menurut Al-Qur’an dan Hadist dan ingat bahwa Nabi Idris itu juga Nabi Orang Yahudi dan Nashroni!

  • Astagfirulullah…. Eeeh…., ngga boleh blg gitu, Pak Infidel! Ini bukan karangan. Di Al-Qur’an memang ngga ada, tapi bukan berarti itu karangan/palsu, kan? Ngga ada bukti kalo cerita ini palsu. Guru agama saya juga menceritakan kisah nabi Idris AS sama spt yg diatas. Dan itu diambil dari buku kumpulan ‘Kisah 25 Nabi dan Rasul’. Jangan asal memfitnah, itu bisa dosa. Dan kalo membuat-buat cerita rasul juga dosa. Tapi memfitnah itu juga sama2 berdosa. Aku yakin, yg membuat blog ini tidak mengarang!!!!!!! Terserah mau komentar apa, tapi saya tetap mempertahankan pendapat itu…

   • Issyaroh said

    literaturnya drmn pak? kalau cuma dari mulut ke mulut kan namanya dongeng, kayak Malin Kundang. Saya memang lg nyari kisah Nabi idris buat pembelajaran untuk anak saya. Maaf, bukannya sy tdk menghargai, sy cuma tanya literaturnya sj, sohih apa tidak

  • pak infidel ada baiknya tanya dulu sama ulama2 baca kisah 25 rasul itu lo, jgn berlebihan gitu donk yg baik kita ambil jika ada yang salah menurut bapak mari komen dengan sehat yang penting punya dalil yang saheh, smoga Allah melindungi kita dari kesesatan syaitan. kita harus mempercayai utusan Allah karna termasuk rukun iman, buat yg nulis mohon daftar pustakanya didetail agar mudah mencari memperluas wawasan yg membaca.

  • Budak M said

   Sebenarnya, saya ada juga meliat literatur serupa di blog lain,(http://almuslimundwt.yu.tl/sejarah-singkat-nabi-idris-as.xhtml) memang tiada tokok tambah atau disunting langsung. Cuma, saya memikirkan kalau ngga ada di dalam al-quran, memang Naib Muhammad S.A.W ada menyabdakannya. Saya cuma memberikan komentar sahaja kerana saya melihat keterangan dalam kisah di atas disebutkan ` Allah mewahyukan kisah Nabi Idris A.S kepada Rasulullah` lalu secara logisnya dapat disimpulkan bahawa kisah ini mungkin disebarkan dari zaman dahulu atau disabdakan Rasulullah. Saya tahu bahawa sudara2 musykil bagaimana pengarang bisa mengetahui butir-butir kisah Nabi Idris tersebutkan? Lalu mempersoalkan sumbernya. Saya pun musykil juga.

 6. Muhammad Idris said

  apa benar ini karangan ? atau memang dari kitab ?

  • tentu kita ambil dari literatur dari berbagai sumber mas karena kita tidak sezaman dengan Nabi Idris. terima kasih atas kepeduliannya.Al-Qur’an

   1. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

   2. Kisah Nabi Idris di Dzikir.org

   3. Hadhrat Idrees

   4. The Story of Idrees (Enoch)
   ddan lain.

 7. MasTom said

  Sudah jelas kisah ini tidak bersumber dari qur’an maupun hadist.
  Jelas cuma karangan, cerita dari tradisi cerita-bercerita antara tukang angon kambing.

  • terima kasih ats penilaian anda. semoga anda memberikan yang terbaik. saya tunggu tulisan anda, ingat bahwa al-qur’an tidak bicara tentang rincian kisah!!!

   • Kembara Makrifat said

    klu sudah pasti bahawa Al Quran tidak bicara tentang rincian kisah!!!..lalu bagaimana bro masih dapatkan kisahnya..? pasti ada sebabnya mengapa Al Quran tdk rincikan setiap kisah anbia..

 8. Puspita Sari said

  Terima kasih atas uraian kisah tentang Nabi Idrisnya. Saya sangat tertarik membaca kisah beliau karena saya bermimpi akan diajarkan mengenai shalat oleh beliau. Sekali lagi terima kasih.

 9. chabib abidin said

  emang benar,semua apa kata mereka,& emang salah semua kata mereka.
  karna pada dasarnya antara benar & salah diciptakan bersama utk pembuktian adanya allah.hanya org yg mendapatkan hidayah serta rahmat dr allahlah yg bs memahaminya.
  N\B:hai manusia berfikir & bertobatlah selagi bisa.
  menyesal ada di kemudian hari.

 10. syamsudin T Wakanno said

  Suatu hal yang perlu kita pelajari dalam kisah ini adalah bagaimana kita bisa mengikuti sifat yang baik dari pada nabi idris ini yaitu kita harus mengetahui rezki kita apakah betul betul halal atau haram, mudah2 an Allah menganugerahkan sifat tsb kepada kita sehingga tidak sembarangan kita memakan sesuatu untuk kita atau untuk keluarga kita

 11. Terima kasih infonya… Berkat blog ini, ilmu saya tentang para rasul bertambah… 🙂

 12. Terima kasih, saya mohon izin untuk mengeprintnya. agar dapat dibaca oleh keluarga lainnya.

 13. lugas said

  Yang saya dapatkan dari guru agama ke guru agama pun demikian tentang Idris. Namun, kita harus kritis, mereka para guru Agama tidak salah karena yg terpenting substansi ceritanya. Bukan ceritanya itu sendiri, karena kalau hanya melihat ceritanya saja sama dg org2 Hindustan mempercayai kisah Krisna. Dalam kisah2 para nabi purbakala bercampur dg. “israiliyat”, makanya harus hati2 & kritis. Coba kaji kembali Al Qur’an secara seksama, Syurga dan Neraka sampai saat ini belum Allah ciptakan. Syurga dan neraka masih dalam janji Allah bukan telah diciptakan, karena bahan baku Syurga dan neraka adalah material dunia ini. Mengapa ada alam barzah? maka itulah fungsinya untuk menampung semua arwah yg telah meninggal. Setelah dunia hancur, Allah baru ciptakan alam Akhirat (syurga dan neraka)

  • Allah Soldier said

   baca kembali arti quran dan hadist,ada semua jawabannya

  • wan mazni said

   kalau syurga dan neraka belum diciptakan saat ini mengapa rasulullah sudah diperlihatkan semasa baginda israk ?saya seperti sudah mendengar ceramah dan membaca tentang syurga neraka mengikut pemahaman saya kewujudannya sudah ada.sila komen untuk pemahaman yang lebih jelas.

  • wow lugas baru dengar saya pernyataan seperti ini, dari mana sumbernya coba perlihatkan ayat2 al-qur’an yg menyatakan bahwa syurga dan neraka itu belum diciptakan apakah ada hadist yang soheh.

 14. budi said

  alhamdulillah masih banyak org yg mau sharing ilmu yg di dapatnya mudah2an dpt bermanfaat bgi kt semua. kt ambil positifnya dari kisah tsb agar kta dpt berperilaku lebih baik lagi. amin

 15. rama said

  Jika ada seseorang mengajarkan kebaikan kepadamu dan selalu membesarkan /mengaagungkan nama allah maka itu pasti baik bagimu, dari kisah diatas kita dapat ambil hikmah yaitu : allah maha pemberi jadi mintalah semua yg kau inginkan kepada allah secara langsung dengan keyakinan dan keikhlasan jgn sesekali minta kepada dukun, jin dsb

 16. dani said

  Sudah, ambil yang baik… buang yang buruk…

  ada istilah “iztihad pribadi” gunakan itu klo memang mengalami kebuntuan…

  sesungguhnya Allah SWT memberikan obat dari segala penyakit…

  kebenaran adanya ya dihati kita…

 17. Saya juga pernah baca tentang cerita ini dari hadisa.Sungguh saya sangat terharu karna penulis membeberkan dengan detil, saya sampai menitikan air mata karna terharu membaca kisah nabi Idris A.s ini,Subhanallaah…!!!

 18. bambang soewoto said

  Kisah ini apik untuk diambil hikmahnya sebagai pelajaran hidup, sebagai muslim memohon pertolongan ALLAH SWT melalui sabar dan salat.
  Berpegang teguh pada Alqur’an dan Assunah dalam segala hal, batin dan lahir. Ilmu dan amal, menimba satu ayat dan mengamalkannya semampunya dengan ikhlas.
  Tidak banyak ber-teori, manum lebib banyak amalnya. Seperti para Sahabat Nabi Muhammad SAW – turun satu ayat, langsung diamalkan. Semoga kita selalu diberi ALLAH karunia-Nya. Amin

 19. azhar lazuardi said

  semua perbuatan yg d lakukan nabi kita emang patut jadi contoh supaya kita lebih baik lagi 🙂

 20. lita said

  makasih2 sebesar2 nya kpd pngarang nya..

  dengan ada cerita ini tugas km menulis kisah nabi jd cepat………………

  • ridwan said

   jangan hanya tau sejarah para ilmuan aja,
   tapi yang lebih penting adalah sejarah para nabi,
   karena dengan kita tau sejarah nabi, iman kita jd bertambah.

 21. Fika said

  Bwt yg ga pcya m kisah Nabi&Rasul,agamax apa y?Jk mengaku org islam,hrs mengetahui kisah tauladan para Nabi…&Kisah Nabi idris a.s d ats Benar adanya..Bwt yg ga meyakini brarti islamx cma d KTP doank..

 22. […] : hbis LikeBe the first to like this […]

 23. […] : hbis LikeBe the first to like this […]

 24. melisa devia said

  setelah membaca ini semoga,,,,, Q bisa,,, meningkatkan solatku,,, dan amal baik ini,,,,
  terimakasih ^_^

 25. Leon F Son said

  ?

 26. Informasi yang menarik…

  Sebagai referensi, melihat sosok NABI IDRIS dari sudut pandang ARKEOLOGIS…
  Silahkan kunjungi :

  Misteri HURUF HIEROGLYPH, mengungkap Kisah NABI IDRIS, dalam Peradaban MESIR PURBA?
  http://kanzunqalam.wordpress.com/2011/01/07/misteri-huruf-hieroglyph-mengungkap-kisah-nabi-idris-dalam-peradaban-mesir-purba/

 27. artikelnya bagus banget pak,,,sangat bermanfaat buat menambah wawasan saya.

 28. Alif Namira said

  thanks ya bwt info nya q jadi bisa ngerjain tugas q

 29. wah.. bagus artikelnya pak. masalah c’ment yg tidak bisa diterima, biarkanlah saja. yg penting isinya, dan kita bisa mengambil segi positif dari isi artikel ini. tetapi saya sebagai black.candle sangat menyukai isi dari artikel ini. kita bisa mencontoh dari segi sifat, dan sikap yang tercantum dalam Nabi Idris A.S.

  ehm… Izin mencontek pak.. 😀

  Salam Hangat dari saya.. 🙂

 30. mukhlishin said

  bwt yg punya artikel 5kasih, saya ikut ngopi ya. moga bermanfaat…….

 31. faisal said

  25 nabi wajib qt yakini..
  qt sebagai ummat rasulullah muhammad SAW,, marilah qt mempertebal ibadah qt, karna dari semua kisah perjalanan nabi dan rasul adalah perintah untuk qt mendekatkan diri kepada Allah.
  sebentar lagi bumi akan kiamat,, marilah qt bersama sama mendekatkan diri kepada Allah,,mematuhi segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.
  sebelum kita semua menyesal,,
  sebagai umat muslim,,tidak ada salahnya qt saling mengingatkan..

 32. nugros said

  betul atau tidaknya cerita ini hanya allah swt yang tau, toh apa salahnya jika kita meneladaninya,
  Percaya atau tidak terserah pada diri masing2
  Subhannallah cerita ini sungguh mengesankan bagi saya. Terima kasih

  • cerita nabi ini dalam al-Qur’an sangat sedikit maka para ulama banyak mengambil kisah Israiliyat tentu saja yang tidak bertentang dengan Al-Qur,an dan Hadis . Dalam kisah nabi ini yang penting disini bukanlah urutan ceritanya, tetapi pesan moral yang disampaikan oleh Allah. adapun beda pendapat yang silahkan saja, yang penting jangan saling menyalahkan mari kita makin dewasa, yang berbeda itu cara pemahaman kita.

 33. Konda said

  Salam

 34. Deri Dasmanto said

  Aneh ya, ko malaikat bisa menangis dan bahagia? padahal malaikat itu kan makhluk yang tidak mempunyai emosi??

  • ini komen yang menarik, perlu tinjauan malaekat menangis? apakah malaekat bila menyerupai manusia bila bertingkah seperti manusia menangis, bahagia? Apakah benar malaekat tidak punya emosi? Apakah emosi adanya di jasad atau di Jiwa? kalau adanya dijiwa bagaimana? Kalau dijasad bagaimna?

 35. melany said

  trima ksih telah mmbuat artikel ini…
  saya jadi tahu tntng kisah nabi idris a.s
  saya sangat takjub dan terharu….
  ini sangat bermanfaat bagi saya khusus’y bagi seluruh umat islam…
  saya akan menceritakan kisah ini kpd anak-anak saya kelak nnti jika saya sdah mnikah dan dikaruniai anak agar mnjdi anak yg sholeh, amin…

 36. Idris said

  WALLAHU A’LAM BISHAWAB

 37. comrad said

  hmm,critanya,sma kyak,,guru ngaji sya…

 38. […] sumber cerita Nabi Idris A.S. disini […]

 39. Hari said

  Dalam cerita Nabi IDRIS AS ini ada cerita yang dibuat-buat o- si pengarang cerita dan bahkan ada yang bertentangan dengan keyakinan UMAT ISLAM :

  Pertama, dalam penceritaan akan keinginan Nabi IDRIS AS u- melihat NERAKA, MASUK SURGA dengan penggunaan dalil-dalil ayat-ayat Al QUR’AN seperti :

  Wahai Malaikat Maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada tuan, iaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat Neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah SWT lebih banyak lagi, setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu. Wahai Idris as. saya tidak dapat pergi ke Neraka jika tanpa izin dari Allah SWT.”

  Akhirnya Allah SWT mewahyukan kepada Malaikat Maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam Neraka. Maka pergilah mereka berdua ke Neraka. Di Neraka itu, Nabi Idris as. dapat melihat semua yang diciptakan Allah SWT untuk menyiksa musuh-musuh-Nya. Seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, kala, api yang membara, timah yang mendidih, pokok-pokok yang penuh berduri, air panas yang mendidih dan lain-lain.

  Setelah merasa puas melihat keadaan Neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris as. berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai Malaikat Maut, saya mempunyai hajat yang lain, iaitu agar tuan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam Syurga. Sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasih-Nya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah SWT. Saya tidak dapat membawa tuan masuk ke dalam Syurga, tanpa perintah dari Allah SWT.” Jawab Malaikat Maut.

  Lalu Allah SWT pun memerintahkan kepada Malaikat Maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam Syurga.

  Kemudian pergilah mereka berdua, sehingga mereka sampai di pintu Syurga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam Syurga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT untuk para wali-waliNya. Berupa buah-buahan, pokok-pokok yang indah dan sungai-sungai yang mengalir dan lain-lain.

  Kemudian Nabi Idris berkata: “Wahai saudaraku Malaikat Maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api Neraka. Maka mahukah tuan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki Syurga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api Neraka?”

  Maka Malaikat Maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki Syurga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam Syurga, beliau meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon Syurga, lalu ia keluar kembali dari Syurga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai Malaikat Maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam Syurga.

  Malaikat Maut pun berkata: Masuklah ke dalam Syurga, dan ambil kasut tuan.”

  Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga Malaikat Maut memanggilnya: “Ya Idris, keluarlah!. Tidak, wahai Malaikat Maut, kerana Allah SWT telah berfirman bermaksud:

  “Setiap yang berjiwa akan merasakan mati.”
  (Ali-Imran: 185)

  Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud:

  “Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu.”
  (Maryam: 71)

  Dan saya pun telah mendatangi Neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud:

  “… Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya (Syurga).”
  (Al-Hijr: 48)

  Maka Allah menurunkan wahyu kepada Malaikat Maut itu: “Biarkanlah dia, kerana Aku telah menetapkan di azali, bahawa ia akan bertempat tinggal di Syurga.”

  Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya bermaksud: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.” (Maryam: 56-57)

  Dalam cerita ini, Nabi IDRIS AS pernah ke NERAKA (maksudnya masuk NERAKAnya)
  Kemudian Masuk ke SURGA (Tidak MENONTON dari LUAR) … Bahkan sampai meninggalkan kasutnya (alas kakinya) di SURGA dan diminta mengambil kasutnya yang AKHIRNYA terus MASUK dan TIDAK MAU KELUAR meskipun telah DIMINTA KELUAR …

  Artinya Nabi IDRIS PERNAH MASUK NERAKA, terus MASUK SURGA dan TIDAK MAU KELUAR yang BERARTI masih di SURGA …

  Padahal seseorang yang PERNAH MASUK NERAKA akan ada TANDA yang tidak pernah HILANG meskipun orang ini MASUK SURGA …

  Kemudian Nabi IDRIS AS masuk SURGA dan TIDAK MAU KELUAR artinya NABI IDRIS AS masih di SURGA …
  Padahal Nabi MUHAMMAD SAW lah manusia yang PERTAMA KALI MASUK SURGA …
  Dengan cerita Nabi IDRIS AS ini berarti Nabi MUHAMMAD SAW bukanlah manusia pertama kali yang MASUK SURGA melainkan manusia kedua setelah Nabi IDRIS AS …

  Saat MI’raj pun Nabi MUHAMMAD SAW hanya melihat SURGA dan NERAKA …
  Dan TIDAK MASUK kedalamnya …
  Dan PERISTIWA MI’RAJ inipun BUKAN karena KEINGINAN Nabi MUHAMMAD SAW …
  Melainkan KEINGINAN ALLAH AZZA WA JALLA
  Yang MAU MEMBERIKAN PERINTAH KEWAJIBAN SHALAT kepada BELIAU u- nantinya diikuti oleh pengikut-pengikutnya …

  Apalagi dengan ARGUMENTASI Nabi IDRIS AS yang menggunakan ayat-ayat Al QUR’AN ?
  Padahal Nabi IDRIS pun hidupnya JAUH SEBELUM Nabi MUHAMMAD SAW …
  Bagaimana Nabi IDRIS AS bisa tahu ayat-ayat Al QUR’AN … ?
  Nabi MUHAMMAD SAW pun kalau sesuatu ayat BELUM DIWAHYUKAN kepadanya, maka BELIAU TIDAK TAHU. Ini Nabi IDRIS AS yang hidupnya jauh sebelum Nabi MUHAMMAD SAW BISA TAHU ?
  Apakah ini BUKAN berlebih-lebihannya penCERITAan atas Nabi IDRIS AS ?

  • al-qur’an hanya menceritakan sebagian kisah para nabi dan rasul,
   olehkarena banyak kisah yang diambil oleh para ulama dari bani israil tentu yang tidak melanggar akidah.
   tentang ayat al-qur’an itu adalah sumber informasi yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, bukan ayat itu sudah turun, tapi Allah menceritakan kembali peristiwa yang terjadi sebelumnya.
   adapun apakh ini berlebihan atau tidak Alloh lah yang maha Tahu, silahkan dinilai sendiri, ambillah yang baik buanglah yang tidak baik
   saya ceritakan sesuai dengan sumber berita yang saya terima.

   • Hari said

    Assalamu ‘alaikum wr. wb. P. Bustamam Ismail …

    Dalam kasus Nabi Idris AS ini sederhana sekali terlihat penceritaan penyesatannya yaitu dengan telah masuk surganya Nabi Idris AS di Surga dan tidak pernah keluar lagi. Sebagaimana yang Bapak ceritakan yaitu :
    ==============

    Kemudian Nabi Idris berkata: “Wahai saudaraku Malaikat Maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api Neraka. Maka mahukah tuan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki Syurga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api Neraka?”

    Maka Malaikat Maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki Syurga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam Syurga, beliau meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon Syurga, lalu ia keluar kembali dari Syurga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai Malaikat Maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam Syurga.

    Malaikat Maut pun berkata: Masuklah ke dalam Syurga, dan ambil kasut tuan.”

    Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga Malaikat Maut memanggilnya: “Ya Idris, keluarlah!. Tidak, wahai Malaikat Maut, kerana Allah SWT telah berfirman bermaksud:

    “Setiap yang berjiwa akan merasakan mati.”
    (Ali-Imran: 185)

    Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman yang bermaksud:

    “Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu.”
    (Maryam: 71)

    Dan saya pun telah mendatangi Neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud:

    “… Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya (Syurga).”
    (Al-Hijr: 48)

    Maka Allah menurunkan wahyu kepada Malaikat Maut itu: “Biarkanlah dia, kerana Aku telah menetapkan di azali, bahawa ia akan bertempat tinggal di Syurga.”

    Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya bermaksud: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.” (Maryam: 56-57)

    ============

    Kalau Nabi Idris AS sudah masuk surga dan tidak keluar lagi, maka pada beliau :

    1. Tidak ada pembangkitan lagi
    2. Tidak ada hisab kepada Beliau
    3. Dan yang paling penting bahwasanya Beliau lah manusia pertama yang masuk Surga setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari Surga ?

    Padahal kita meyakini bahwasanya manusia pertama kali setelah Nabi Adam AS dan Ibu Hawa yang masuk Surga adalah Nabi kita, Muhammad SAW ?

    Kalau Nabi Idris AS sudah ada di Surga berarti Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang ke 2 setelah Nabi Idris masuk Surganya ? Apakah ini BENAR ? Saya katakan SALAH. Kenapa ?

    Persoalan PEMBANGKITAN manusia setelah matinya adalah HAQ tidak terkecuali Nabi Idris AS. Bagaimana Nabi Idris mau dibangkitkan ? Kalau Beliaunya sudah ada di Surga ? Toh … Pembangkitan itu dimaksudkan untuk MENGHISAB amal perbuatan manusia. Buat Nabi Idris AS buat apa di HISAB ? Toh HISAB itu dimaksudkan u- melihat KEBENARAN IMAN seseorang dan amalanya saat di dunia. Kalau Imannya BENAR yaitu ber TAUHID kepada ALLAH SWT tanpa MENYEKUTUKAN dengan apapun juga, sedangkan AMAL BAIKNYA lebih banyak dari amal BURUKNYA, maka SURGA lah TEMPATNYA, demikian sebaliknya, yaitu dengan amal BURUK yang lebih banyak, maka NERAKA lah TEMPATNYA. Toh Beliau sudah ada di Surga ? Apakah u- Nabi Idris AS ada PENGECUALIAN ? TIDAK bukan ?

    Apakah u- Nabi Idris AS saat PEMBANGKITAN akan ditarik lagi dari Surga ? Kalau YA maka keputusan masuk Surganya Nabi Idris AS ternyata di KOREKSI. Pusing kan ?

    Tapi kalau Nabi Idris AS masih di alam sesudah kematian di dunia, maka semuanya jadi logis dan konsisten yaitu :
    1. Siapapun akan mengalami PEMBANGKITAN tanpa KECUALI
    2. Siapapun akan mengalami HISAB tanpa KECUALI
    3. Yang MASUKSURGA PERTAMA KALI adalah Nabi kita, Nabi MUHAMMAD SAW, karena TIDAK ADA manusia yang PAHALANYA sebesar BELIAU. Beliaulah yang MEMILIKI PAHALA TERBESAR, maka WAJAR kalau BELIAU masuk SURGA PERTAMAKALI.

 40. arnes said

  surga itu telah ada sebelum nabi adam a.s diciptakan. Bukankah nabi adam dirunkan dari surga setelah makan buah khuldi?

 41. arnes said

  bukankah nabi adam as diturunkan dari surga setelah makan buah quldi.

 42. wahyu said

  oya…setelah saya baca beberapa comenan di blog ini.ada beberapa nama juga yg bilang ini cerita dongeng.tolong ya mas yang bilang cerita ini dongeng ceritakan. cerita sebenarnya yang apakah anda bisa…

  • Hari said

   Mas Wahyu …

   Dikatakan dongeng … karena ada bagian cerita yang berlebih-lebihan sebagaimana yang dikatakan di atas yaitu :

   Nabi Idris AS masuk surga dan tidak keluar lagi …
   Artinya apa ? Nabi Idris AS mendapat perkecualian :
   1. Beliau TIDAK DIBANGKITKAN
   2. Beliau TIDAK DIHISAB

   Karena Beliau sudah ada di SURGA.

   Padahal Al QUR’AN dengan TEGAS menyatakan bahwa :
   Kita HIDUP di DUNIA
   Kita DIMATIKAN di DUNIA
   Kita DIBANGKITKAN juga di DUNIA
   Termasuk Nabi kita MUHAMMAD SAW

   Dan yang PERTAMA KALI MASUK SURGA adalah Nabi kita MUHAMMAD SAW
   Kenapa ?
   Karena BELIAU lah yang MEMILIKI PAHALA TERBESAR …
   Lihat saja jumlah PENGIKUTNYA dari jaman SAHABAT sampai dengan sekarang bahkan sampai dengan hari KIAMAT …
   BELIAU lah yang MEMILIKI PENGIKUT TERBESAR …
   Sudah TERBESAR … INTENS lagi …
   MEMBESARKAN NAMA ALLAH SWT …
   Dan Ber SHALAWAT kepada BELIAU …

   Dikatakan CERITA Nabi IDRIS AS ini BUKAN DONGENG …
   Baca saja sendiri PENCERITAAN Al QUR’AN atas Nabi IDRIS AS ini …
   Yang menyebutkan bahwa BELIAU memiliki kedudukan yang TINGGI di DUNIA dan AKHIRAT …

   Tahu kan BEDANYA …
   Penceritaan atas FAKTA-FAKTA yang ada …
   Dengan penceritaan yang ber LEBIH-LEBIHAN ?


   • Kang Hari!

    Mas Wahyu ingin cerita yg sebenarnya,
    Tapi kalo nggak ada yg sebenarnya, ya
    Dongeng lagi lah nampaknya, kan?

    Atau,
    Setuju aja dgn Pak Hbis:
    Ambil yg baiknya saja
    Buang yg tidak perlu,
    Simpan yg ragu-ragu..

    Salam Damai

 43. Hari said

  Lae Maren …

  Ternyata …
  ALUR dan FAKTA kalau DIGABUNGKAN …
  ARGUMENTATIF sekali …

  Banyak orang TERPEROSOK …
  Karena menceritakan KETIDAKSINKRONAN antara ALUR dan FAKTANYA …
  Yang MENYEBABKAN … Confuse, difficult and illogic

  Jadi …
  Yang BENAR itu SIMPLE, CLEAR and LOGIC

  Bagaimana Lae ?

  • Bagiku gini Kang!

   Masa lalu itu simpel, clear dan logik, adalah daging.
   Masa depan itu rumit, samar and unlogic, adalah ruh.
   Kemulian bukan ada di masa lalu tapi di masa depan adanya.

   Riweuh membenar-salahkan yg lalu;
   Bagai mendambakan “today of yesterday”
   Bukannya merenungkan “tomorrow of today.”

   Jadi,
   Setuju aja dgn Pak Hbis:
   Ambil yg baiknya saja
   Buang yg tidak perlu,
   Simpan yg ragu-ragu.

   Salam Damai!

 44. HERDI said

  saya setuju dengan isi artikel tersebut,,,,,,
  karena sesuai denagn apa yang saya ketahui tentang nabi idris ..jadi cerita diatas cukup bagus untuk mendidik anak – anak kita agar bisa meneladani kisah -kisah nabi terdahulu.

  saya rasa kita tidak perlu saling mempersalahkan isi agama islam,,,,,,
  yang jelas kita harus beriman kepada nabi -nabi Allah SWT.
  apa lagi sampai perang argumentasi,,

  kita ambil saja baiknya dan perbaiki yang jeleknya,

  • Hari said

   Mas HERDI …

   Kalau Mas setuju dengan isi artikel itu …
   Artinya Mas juga setuju dengan :

   Nabi IDRIS AS sudah ada di SURGA ?
   Yang berarti Nabi IDRIS AS tidak perlu DIBANGKITKAN dan juga …
   TIDAK PERLU DIHISAB sekaligus …
   Nabi IDRIS AS lah sebagai manusia PERTAMA KALI yang MASUK SURGA setelah Nabi ADAM AS dan Ibu HAWA ?

   Implikasinya …
   TERNYATA …
   KEBANGKITAN itu TIDAK TERKENA ke semua orang dan ada PENGECUALIANNYA yaitu TIDAK TERJADI ke Nabi IDRIS AS
   Juga …
   HISAB itu ada PENGECUALIANNYA … Lagi-lagi ke Nabi IDIRS AS tidak terkena HISAB …

   Tapi akan BERBEDA …
   kalau Mas HERDI menyatakannya demikian …
   Saya SETUJU dengan sebagian CERITA Nabi IDRIS AS tapi TIDAK SETUJU dengan sebagiannya …
   Yaitu … Bla … Bla … Bla …
   Sehingga hal tersebut sesuai dengan PERNYATAAN Mas HERDI sendiri yaitu …

   kita ambil saja baiknya dan perbaiki yang jeleknya,

   =====================

   Di awal …
   Mas HERDI SETUJU dengan isi artikel …
   Di AKHIR … kita ambil saja baiknya dan perbaiki yang jeleknya,

   Karena di awal sudah SETUJU dengan ISI ARTIKEL …
   Maka …
   Pernyataan di akhir tsb dapat diartikan sebagai tidak ada isi artikel yang JELEK …
   Tks

 45. Dewa Ruci said

  SAYA SETUJU DENGAN PENDAPAT BG HARI SAID

  sebenar nya kisah itu memang karangan org2 yg ingin merusak akidah islam….

  kenapa… jawaban ringkasnya… Bertentangan dengan Al-quran

  sedangkan kita ini harus YAKIN bahwa HADIS itu tidak akan berlawanan dengan AL-QURAN…

  karena hadis itu tetap bersandar pada alquran …..

  dalil2 nya banyak,, cuma saya gak ada wkt membeberkannya…

  SADARILAH WAHAI TEMAN…., sesungguhnya malaikat maut itu juga ada pada diri kita masing2…

  bukti bahwa malaikat maut itu Jamak>>>

  ———————————————-

  6. Al An’aam

  61. Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat- malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.

  17. Al Israa’

  95. Katakanlah: “Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya Kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul.”

  >>>>> APAKAH ADA MALAIKAT YG JD RASUL?????
  ———————————————————————–HARAP DI BACA DENGAN KEIKHLASAN SAMBIL BERZIKIR KPD ALLAH

  jadi dari sedikit saja keterangan bhw malaikat maut itu saat berteman dgn Nabi Idris,, masih sempat mencabut nyawa orang lain, artinya malaikat maut itu cuma 1 saja…

  jelas berlawanan dengan ayat 6.61

  belum lagi di kaji dari perkara lain,.,,,, yakni, lucu sekali jika nabi idris berdusta pada malaikat…, apakah demikian kelakuan seorang nabi??? jawaban ku TIDAK LAH PANTAS…

  jika di kaji dari …. alam malaikat,,, yaitu alam malakut,,,, maka aneh lah cerita itu jadinya….

  saya berharap.,,,,saudara2 ku yg muslim di sini, jgn mudah terpedaya oleh hadis atau cerita2 yg sebenarnya mempunyai makna Terselubung…

  cerita itu seakan2 memuliakan NABI IDRIS…. tp sesungguhnya yg mengarang berniat MENGHINA…., jelas2 nabi di tuduh BERDUSTA…

  semoga tulisan ini bermanfaat

 46. [lakiku] said

  pati semuanya akan takut apbila iya tau sakitnya dineraka apkah masih ad yg berani berbuat salah…

  • mike patton said

   Terima kasih buat rekan2 yg membantah kisah dongeng nabi Idris karena menurut saya pribadi itulah maksud dari ayat:
   Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. (Qur’an 19:56-57

 47. hedy said

  pak, yang pasti ketika rasulullaah saw mi,raj manusia yang pertama kali d lihat Rasul Saw d sidrathul munthaha adalah nabi idris pak, dari situlah jibril bercerita kepada rasul tentang kenabian Idris AS, kl mau tau dalil dari kisah ini silahkan buka kumpulan hadist”, karena hadist adalah ucapan rasulullaah yang berfungsi menjabarkan secara mendetail setiap wahyu d terima oleh rasulullaah..

  bicara mengenai hisab, barangkali bapak lupa kalau 25 rasulullah adalah manusia yang terlepas dari hisab d padang mashar..kalau bicara logika pak, masih logis ga sih orang yg telah mengalami berbagai cobaan & derita, dalam menjalankan amanat Allah terus akhirnya d adili lagi, sementara yg mengutus para rasul itu adalah Allah sendiri??..

  Manusia yang pertama kali masuk syurga
  sepengetahuan saya tidak ada dalil yg mengatakan kalau manusia yang pertama kali masuk sorga adalah rasulullaah saw, dari peristiwa isra’ mi’raj, metika mi’raj, rasul bertemu dengan idris as, isa as, adam as..

 48. hedy said

  ga usah di lanjutkan pak, terserah anda bagaimana anda menerima, saya tidak mau memperdebatkan agama, mohon maaf…

  • Hari said

   P. Hedy …

   Dalam tulisan anda, sepertinya saya mempersoalkan eksistensi Nabi Idris AS ? Itu salah besar.
   Yang saya persoalkan adalah penceritaannya yang berlebih-lebihan …
   Soal eksistensinya … Ya saya percaya, bahwa beliau adalah seorang Nabi yang kedudukannya ditinggikan Allah SWT … Itu bisa dibaca dalam Al Qur’an.

   Saudara Dewa Ruci dengan gamblang menjelaskan hal tsb di atas …

   Terus … Kalau anda tidak mau meneruskan diskusi ini ya tidak apa-apa …
   Tapi yang jelas …
   Kalau Al QUR’AN itu semakin dibaca …
   Semakin direnungkan …
   Semakin disimak …
   Ternyata … TERBUKA HAL-HAL BARU yang TIDAK TERPIKIR SEBELUMNYA …
   Betul-betul menggedor hati, pikiran dan jiwa seorang manusia …
   Kalau TIDAK mau membaca …
   Apalagi mempelajari …
   Siap-siap untuk STAGNAN alias MANDEG …

 49. teguh Iman said

  bener bener perdebatan yang seru y… pak heri & pak hedy.
  tapi tetep satu kan…
  bahwa tiada tuhan selain Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. adalah utusan Allah SWT.
  jangan sampe melenceng ya…
  kadang kadang orang yang terlalu pintrer itu emang suka kebelinger…

 50. Rodi Hartono said

  Allahu’akbar tidak Akan bisa bernafas segala makhluk cipta’an-Mu Tanpa kebesaran-Mu ya Allah

 51. Ryusamora said

  Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatu…….
  subhanallah ceritanya
  komentarnya juga banyak sekali
  ada yang pro ada yang kontra.
  bila cerita tersebut tertera dalam alqur’an pastilah mutlak benar, tetapi penjabarannya banyak di tambah-tambah oleh manusia dengan banyak maksud dan tujuan. baik tujuannya untuk mengesakan nama Allah SWT maupun sebaliknya.
  dan kita sebagai mahluk yang paling mulia yang mempunyai akal dan hati harus bisa memilih dan memilah mana yang benar dan yang salah.
  diam adalah emas. Bila ingin tahu dengan jelas tanya dengan ahlinya bukan sekomenan dengan orang lain yang tidak tahu identitasnya. orang pintar hobi banget yang namanya berdebat tapi orang cerdas selalu menjauhi perdebatan karena perdebatan itu perpanjangan tangan syaitan sedangkan musyawarah itu perpanjangan tangan Allah SWT.

  Wassalamualaikum warohmatullahiwabarokatu

 52. kiyoto said

  ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa – dosaku setelah kubaca sejarah Nabi Idris A.S. tadi. Amin

 53. kiyoto said

  ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa – dosaku, Ibuku, Ayahku, saudara2ku, teman2ku semua, setelah kubaca sejarah Nabi Idris A.S. tadi. Amin

 54. vezas said

  Assalamualaikum Wr. Wb.

  Islam adalah agama bagi orang-orang yang mau berfikir. pikiran manusia yang satu dengan yang lainnya mengenai suatu objek yang sama belum tentu sama tergantung dari kumpulan puzzle-puzzle kehidupan yang telah ditemukannya dalam perjalanan hidupnya dari lingkungan tempat mereka bertumbuh kembang hingga saat ini.

  kalau saya pribadi melihat percakapan pak hari dan pak hedy bukanlah debat kusir yang dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan syaitan.
  saya lebih memandangnya sebagai penambahan wawasan keagamaan bagi keduanya, dimana potongan puzzle yang dikumpulkan oleh keduanya belumlah lengkap jadi mereka saling melengkapinya.

  mereka adalah orang-orang yang mau berfikir juga mau saling mengkoreksi hasil pemikiran dan pengetahuan mereka. mereka berkomentar berdasarkan dalil-dalil dari sepengetahuan mereka “potongan puzzlenya masing-masing”. dimana potongan puzzle yang telah mereka dapatkan dalam kehidupannya masing-masing jauh lebih banyak daripada saya pribadi ataupun kita semua yang lainnya yang bertambah juga pengetahuannya melalui percakapan mereka yang bagus menurut saya.

  akan tetapi puzzle-puzzle yang sudah dikumpulkan pak hari dan pak hedy masih jauh dari lengkap mengingat insya Allah usia keduanya masih panjang dan akan menemukan potongan-potongan puzzle lainnya yang akan melengkapi potongan puzzle mereka saat ini.

  saya yakin keduanya terus belajar lebih dalam lagi untuk melanjutkan diskusi ini, karena saya merasakan banyak manfaat dan ilmu buat saya dari percakapan mereka. semoga pak hari dan pak hedy masih mau sharing dengan kami semua dan selalu dicurahkan penerangan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin….

  u/ pak hari

  coba lebih membuka pemikiran dengan mempelajari kitab-kitab sebelum Al Qur’an dan mempercayainya tetapi tidak perlu diyakini.

  u/ pak hedy

  memang baik membuka diri dengan mempercayai kitab-kitab terdahulu tetapi tidak perlu juga diyakini kebenaran ceritanya 100% karena kita juga sama-sama tahu bahwa kitab-kitab tersebut sudah sebagian dirubah ceritanya oleh bangsa yahudi yang kafir.

  pertanyaan besar saya mengenai cerita tersebut dari dulu adalah dimana nabi idris membohongi malaikat maut. kalau menurut saya pribadi bagian cerita tersebut kemungkinan besar sudah dilencengkan oleh bangsa yahudi tetapi sebagian cerita lainnya saya percaya mungkin benar dengan argumen logika pribadi saya.

  terimakasih atas ilmu pengetahuannya untuk saya dari bapak berdua semoga Allah yang meluruskannya.

  oh iya maaf menanggapi ulasan dari pak hari dimana dinyatakan bahwa Allah maha adil, bijak, benar dan kalau tidak demikian berarti bukan Tuhan dong. maaf sebelumnya pak hari, kalau sepengetahuan saya yang masih kurang ini Allah itu maha segalanya bukan? jadi kalaupun sebaliknya apakah Allah bukanlah Tuhan? tetap saja kan pak 🙂 hati-hati pak dengan pemikirannya. Allah bersifat demikian kepada apa saja yang dikehendaki-NYA demikian pula sebaliknya. Allah maha pencipta, maha pemurah, maha penyayang, maha pengampun bagi apa saja yang dikehendakinya dan sebaliknya untuk apa saja yang dikehendakinya. ingat bahwa siksa-KU sangat pedih.

  sekali lagi terimakasih,
  Wassalamualaikum Wr. Wb.

  • Hari said

   Assalamu ‘alaikum wr wb P. Vezas …
   Terima kasih atas tanggapannya yang benar benar mengena tentang PUZZLE itu ? Memang dalam PROSES perjalanan pencarian … Kita akan menemukan sejumlah PUZZLE tambahan bagi penggambaran yang lebih lengkap lagi, meskipun tidak pernah lengkap sebenar-benarnya … Selalu saja ada yang KURANG ?

   Soal ALLAH SWT dalam proses berpikir saya bahwasanya :
   1. ALLAH itu ADA (EXIST)
   2. ALLAH itu MAHA … Yang dirumuskan dengan begitu SANGAT BAIKNYA dalam ASMA ul HUSNAH … Yaitu 99 nama ALLAH yang begitu AGUNG …
   3. ALLAH itu AHAD, SATU-SATUNYA … TIDAK ADA yang lain selain DIRINYA …

   Dalam menjelaskan KEBERADAANNYA ALLAH … Saya bermula dari PERMULAAN AWAL PENCIPTAAN SEMESTA … Yaitu BIG BANG … Atau LEDAKAN BESAR yang terjadinya 13,7 milyar tahun yang lalu … Dalam surat Al Anbiya ayat 30 disebutkan bahwasanya bukankah orang – orang KAFIR TAHU bahwasanya dahulu langit dan bumi itu sesuatu yang PADU ? Betapa MAHA DAHSYATNYA BIG BANG itu ? Karena … TELAH MELONTARKAN MATERIAL …
   1. SeBESAR …
   2. SeBANYAK …
   3. SeCEPAT …
   4. SeJAUH

   ITU … Ke SEGALAH ARAH lagi ? Yang BATAS PANDANGAN MANUSIA HANYA BISA MENEMBUS di 14 milyar tahun cahaya … yang jaraknya adalah … 14.000.000.000 x 365 x 24 x 3600 x 300.000 km adalah 132.451.200.000.000.000.000.000.000 km … Padahal MUNGKIN saja bisa lebih dari 14 milyar tahun cahaya … Subhanallah …

   Kemudian KIAMAT … Yang sudah DEKAT … Yang terjadinya TIBA-TIBA pada saat MANUSIAnya sendiri dalam kondisi BERSELISIH ? Lihat Surat Yasin ayat 49 (S. 36 ayat 49). Lho KOK KEBETULAN Surat Yasin itu adalah surat 36 atau 6^2, sedangkan ayat kejadian KIAMAT itu adalah ayat 49 ? Atau 7^2 ? Kok ber URUT ya ? Bukankah ini BISA DITAFSIRKAN sebagai TERJADINYA PD III (WW III) ? Yang perangnya menggunakan ARSENAL NUKLIR baik FUSI (FUSION) maupun FISI (FISION) yang DAYA HANCURnya puluhan ribu kali dari BOM NUKLIR NAGASAKI – HIROSHIMA di Jepang ? Belum lagi BOM ANTI MATERI yang baru-baru ini ditemukan di Lab CERN di SWISS ? Sebagai penemuan PARTIKEL TUHAN ? Yang daya HANCURNYA MELEBIHI BOM NUKLIR ? Semua itu HANYA ALLAH yang TAHU ? Manusia HANYA MENGIRA-NGIRA saja …

   KIAMAT itu SENDIRI terjadinya karena SUARA ? Seperti apakah SUARA yang BISA MENGHANCURKAN SEMESTA ini ? Subhanallah …

   Terus berBANGKIT … KEHIDUPAN ke dua atau kehidupan setelah mati ? Juga karena SUARA ? Yang BISA MENYATUKAN RUH dan PARTIKEL PARTIKEL BARU sesuai AMALAN saat di dunia ? Sehingga BISA MENAHAN PANAS NERAKA yang BISA KEMBALI ke SEMULA saat HANCUR LULUH LANTAK ? Subhanallah … Hanya ALLAH yang TAHU … Demikian juga SUSUNAN TUBUH bagi yang MASUK SURGA ? Bisa MELIHAT PERUBAHAN yang berubah CEPAT TANPA PENING ? Dan lain2 perubahan bagi ADAPTASI KEHIDUPAN di SURGA yang SESUAI KEINGINAN …

   Semuanya itu hanya 2 kata yang bisa disebut … Yaitu UNTHINKABLE and UNIMAGINABLE … MAHA SUCI ENGKAU ya ALLAH ? Yang ILMU MU TIADA BER BATAS … Sebagaimana ENGKAU SAMPAIKAN dalam Surat Luqman ayat 27 … Kalau seandainya semua POHON dijadikan PENA dan LAUTAN dijadikan TINTA dan ditambahkan 7 lautan lagi setelah HABISnya LAUTAN itu, maka ILMU ALLAH TIDAK AKAN HABIS DITULISKANNYA … MAHA BENAR ENGKAU ya ALLAH dengan SEGALA FIRMAN MU … BISMILAHIR RAHMANIR RAHIIM … SUBHANALLAH … LA ILAHA ILALLAH … LA QAULAH WA LA QUWWATA ILLA BILLAH … ALHAMDULILLAHIR RABBIL ALAMIN … AAAMIIIN …

   • fanya said

    Assalamualaikum Kang Hari, apa kabar?
    lama g kedengeran ceriteranya,….. fanya senang bisa baca lagi komen Kang Hari yg selalu mantap, berbobot dan mencerahkan.
    argumen2 Kang Hari ni mirip logikanya Kang Haniifa deh…….. fanya suka!

    salam

   • Hi Neng Fanya & Kang Hari.
    Lama nian kita tak bermusyawarah.
    Ini topik Nabi Idris aku pikir Nabi Khidir, beda, ya!
    Tapi, ada yg bisa cerahkan ttg Nabi Khidir yg membunuh anak?

    Salam Damai!

 55. Idris said

  hiks

 56. aaz said

  DALIL NABI PERTAMA MASUK SURGA

  Hadis riwayat Anas bin Malik, ia berkata:
  “Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: “Aku datang ke pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta supaya pintu surga dibuka. Penjaga surga bertanya : “Engkau siapa?” Saya menjawab: “Muhammad!” Lalu dia berkata : “Saya diperintahkan, supaya tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau”

 57. mahmud diyanur said

  mungkin saya titisan idris,karna banyak persamaan yg saya alami.misal”pernah melihat surga dan neraka”.jika anda orang yg soleh tentu tidak mungkin menulis kata2 kotor,ingat jika dajjal tiba,dari 6 milyar lebh manusia yg beriman cuma 19.ribu…

 58. mahmud diyanur said

  jagalah sikap anda jika anda ingat ajap allah, masih kah anda berucap komen kotor…subhanaullah…

 59. mahmud diyanur said

  jika anda ingin tau kebenaran hidup yg sempurna muhamad. lah teladan itu,.jangan segan2 hub saya untk brtanya kehidupan sempurna seprti apa yg anda mau dr pengetahuan saya tentang muhamad…

 60. mahmud diyanur said

  rahasia kesempurnaan hidup,mengenal allah.tak kenal maka tak sayang,untuk apa allah sepenuhnya sayang kepada hamba yg tak kenal kepada tuan,baginda,maha besar allah ku tercinta…

 61. SECRET said

  berisik loe semua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >_<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: