MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

Archive for November 5th, 2008

ALLAH S.W.T. MENOLAK SATU DOA DARI TIGA DOA RASULULLAH S.A.W

Posted by Bustamam Ismail on November 5, 2008


rasul‘Amir bin Said dari bapanya berkata bahawa :
“Satu hari Rasulullah S.A.W telah datang dari daerah
berbukit. Apabila Rasulullah S.A.W sampai di masjid
Bani Mu’awiyah lalu beliau masuk ke dalam masjid dan
menunaikan solat dua rakaat. Maka kami pun turut solat
bersama dengan Rasulullah S.A.W.

Kemudian Rasulullah S.A.W berdoa dengan doa yang agak
panjang kepada Allah S.W.T :

Setelah selesai beliau berdoa maka Rasulullah S.A.W
pun berpaling kepada kami lalu bersabda yang bermaksud :
“Aku telah bermohon kepada Allah S.W.T tiga perkara,
dalam tiga perkara itu cuma dia memperkenankan dua
perkara sahaja dan satu lagi ditolak.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Pendidikan | Tagged: , | Leave a Comment »

Kisah Nabi Ilyas dan ilyasa’

Posted by Bustamam Ismail on November 5, 2008

Ilyas.a.s

sungai-yordanIlyas adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Ia adalah keturunan Harun, dan membimbing kaumnya di lembah timur Sungai Yordan. Saat itu masyarakatnya telah meninggalkan agama, dan kembali menyembah patung secara tidak rasional. Mereka menamai patung itu Ba’al, sehingga tempat tinggalnya dinamai Ba’labak.

Ilyas menyeru masyarakatnya untuk meninggalkan berhala tersebut. Namun mereka mengabaikannya. Secara arogan mereka malah menantang agar Tuhan yang disembah Ilyas menurunkan bencana kekeringan. Benar, kekeringan pun mendera masyarakat setempat. Kelaparan terjadi di mana-mana. Ilyas saat itu tetap mempunyai makanan dan minuman berkecukupan.

Read the rest of this entry »

Posted in Kisah Nabi | Tagged: , , | Leave a Comment »

Kisah Nabi HARUN as

Posted by Bustamam Ismail on November 5, 2008

n-harunHARUN adalah kakak kandung Nabi Musa. Kisahnya di dalam Al-Qur’an selalu disebut bersama dengan kisah adiknya itu. Ia mendampingi Nabi Musa menemui Fir’aun untuk meminta agar Fir’aun melepaskan Bani Israil dari perbudakan ,Mereka menyampaikan wahyu Tuhan kepada raja Mesir itu, dan mengingatkannya serta meluruskan jalan hidupnya yang melampaui batas (tidak rela melepaskan Bani Israil dari perbudakan) serta menyimpang dari ajaran Allah Swt.

Dengan lemah lembut, Musa dan Harun menghadapi keangkuhan Fir’aun yang mengaku diri tuhan. Akhirnya Musa dan Harun berhasil membawa keluar Bani Israil dari Mesir. Ketika sampai di sekitar Gunung Sinai, Nabi Musa meninggalkan Bani Israil selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai, Harun diserahi tugas menjaga kaumnya. Ia sempat mengingatkan mereka karena menyembah berhala lagi. Ia wafat lebih dulu dari Nabi Musa dan dikuburkan di Bukit Hur di Gurun Sinai.

Read the rest of this entry »

Posted in Kisah Nabi | Tagged: , , | 11 Comments »

Peranan seorang Guru dalam pembinaan siswa

Posted by Bustamam Ismail on November 5, 2008

guruAgar pelaksanaan Pakem berjalan sebagaimana diharapkan, John B. Biggs
and Ross Telfer, dalam bukunya “The Process of Learning”, 1987, edisi
kedua, menyebutkan paling tidak ada 12 aspek dari sebuah pembelajaran
kreatif, yang harus dipahami dan dilakukan oleh seorang guru yang baik
dalam proses pembelajaran terhadap siswa:

1. Memahami potensi siswa yang tersembunyi dan mendorongnya untuk
berkembang sesuai dengan kecenderungan bakat dan minat mereka,

2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar meningkatkan rasa
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan bantuan jika mereka
membutuhkan,

3. Menghargai potensi siswa yang lemah/lamban dan memperlihatkan
entuisme terhadap ide serta gagasan mereka,

4. Mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses dalam bidang yang
diminati dan penghargaan atas prestasi mereka,

5. Mengakui pekerjaan siswa dalam satu bidang untuk memberikan
semangat pada pekerjaan lain berikutnya.

Read the rest of this entry »

Posted in Pendidikan | Tagged: , , | Leave a Comment »

Kisah Nabi Syu’aib

Posted by Bustamam Ismail on November 5, 2008

madyan-2Kaum Madyam, kaumnya Nabi Syu’ib, adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama “Ma’an” di pinggir negeri Syam. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mentembah kepada “Aikah” iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Cara hidup dan istiadat mereka sudah sgt jauh dari ajaran agama dan pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Syu’aib a.s.
Kemungkaran, kemaksiatan dan tipu menipu dalam pengaulan merupakan perbuatan dan perilaku yang lumrah dan rutin. Kecurangan dan perkhianatan dalam hubungan dagang seperti pemalsuan barang, kecurian dalam takaran dan timbangan menjadi ciri yang sudah sebati dengan diri mereka. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang-pedagang besar dan para pemilik modal, sehingga dengan demikian yang kaya makin bertambah kekayaannya, sedangkan yang lemah semakin merosot modalnya dan semakin melarat hidupnya.

Sesuai dengan sunnah Allah sejak Adam diturunkan ke bumi bahwa dari waktu ke waktu bila manusia sudah madyan-1lupakan kepada-Nya dan sudah jauh menyimpang dair ajaran-ajaran nabi-nabi-Nya, dan bila Iblis serta syaitan sudah menguasai sesuatu masyarakat dengan ajaran dan tuntutannya yang menyesatkan maka Allah mengutuskan seorang rasul dan nabi untuk memberi penerangan serta tuntutan kepada mereka agar kembali ke jalan yang lurus dan benar, jalan iman dan tauhid yang bersih dari segala rupa syirik dan persembahan yang bathil.

Kepada kaum Madyan diutuslah oleh Allah seorang Rasul iaitu Nabi Syu’aib, seorang drp mrk sendiri, sedarah an sedaging dengan mrk. Ia mengajak mereka meninggalkan persembahan kepada Aikah, sebuah benda mati yang tidak bermanfaat atau bermudharat dan sebagai gantinya melakukan persembahan dan sujud kepada Allah Yang Maha Esa, Pencipta langit dan bumi termasuk sebidang tanah yang mereka puja sebagai tuhan mereka.

Read the rest of this entry »

Posted in Kisah Nabi | Tagged: , , | 1 Comment »